Přeskočit na obsah

Revitalizované brownfieldy Nová Zbrojovka a Motorárna Zetor propojí most, jehož podoba vzejde z urbanisticko-architektonické soutěže

18. srpna 2021
Dva revitalizované brownfieldy v městské čtvrti Nová Zbrojovka propojí nový most, jehož podoba vzejde z urbanisticko-architektonické projektové soutěže. Zatímco bývalé areály Zbrojovky Brno a Motorárny Zetor přestaví soukromé subjekty, tedy NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o., resp. IMOS development otevřený podílový fond, propojení rozvojových lokalit bude financovat město. Orientační náklady města se předpokládají výši přes 223 milionů korun včetně DPH, zčásti je pokryje také příspěvek poskytnutý investory.

Rada města Brna schválila žádost o zpracování investičního záměru na akci „Nová Zbrojovka – propojení MČ přes řeku Svitavu“. Jedná se o důležitý krok, po vypracování, projednání a schválení investičního záměru v orgánech města následuje zařazení do plánu investic, zpracování studie, dokumentace pro územní rozhodnutí a následně pro stavební povolení a nakonec výběr zhotovitele a realizace stavby.

Jedná se o propojení městských částí Brno-sever a Brno-Židenice přes řeku Svitavu. Navržená dopravní infrastruktura počítá s propojením obslužné komunikace přes řeku Svitavu směrem na severozápad na Tomkovo náměstí mostní konstrukcí, ze které povede i obslužná komunikace napojující se na Svitavské nábřeží. „Most o délce 53 metrů a široký 28 metrů má být čtyřpruhový – dva pruhy budou vyhrazeny pro veřejnou hromadnou dopravu a zbylé dva pro individuální automobilový provoz. Na obou stranách mostu budou mít svoje samostatné pruhy o šířce 1,5 metru cyklisté. 6,5 metru v obou směrech je pak vyhrazeno pro pohyb pěších,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dále uvedla: „Na podobu mostu bude vypsána urbanisticko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh. S její přípravou dnes Rada města Brna souhlasila a uložila řediteli Kanceláře architekta města Brna předložit nám do listopadu ke schválení soutěžní podmínky.“

Zadavatelem soutěže o návrh bude statutární město Brno, přípravu a organizační zajištění soutěže bude vykonávat Kancelář architekta města Brna. „Výběr projektanta nového přemostění Svitavy formou architektonické soutěže považujeme za nejlepší a nejtransparentnější způsob, jak získat nejen kvalitní návrh, ale i partnera, se kterým následně podepíšeme smlouvu o dílo na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace,“ řekl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Dalším benefitem je to, že soutěž přinese nejen podobu mostu, ale také koncepci přilehlých veřejných prostranství nábřeží. Navržené řešení včetně protipovodňových opatření bude podkladem pro jejich připravovaný projekt, který není v současnosti ještě zpracován.“

Orientační harmonogram a organizační náležitosti soutěže představil radní pro oblast územního plánování Filip Chvátal: „Soutěžní podmínky budou zveřejněny neprodleně po našem schválení, tedy v průběhu listopadu. Lhůta pro podání soutěžních návrhů by měla běžet do začátku února, rozhodnutí o výběru by mělo padnout přibližně v polovině března příštího roku. Náklady na organizaci soutěže by neměly přesáhnout 2 800 000 korun, přičemž 2 100 000 korun jsou určeny na vyplacení cen a odměn soutěžícím.“

Dopravní informace doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl: „Součástí investice města jsou také nájezdy na most. Délka nájezdu do ulice Nová Šámalova je přibližně 75 metrů, délka nájezdu do ulice Nová Dukelská je navržena na 165 metrů. Křižovatková větev vedoucí na západ bude propojena komunikací s ulicí Svitavské nábřeží. Komunikace bude dvoupruhová, i zde po obou stranách povede chodník. Přes revitalizovaná území je plánovaná také trolejbusová linka.“

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno podporuje inovátory i výzkumníky z jihu Moravy. Ti mohou získat granty – startuje další výzva programu Prototypuj a ověřuj

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno prostřednictvím inovační agentury JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27.  března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.