Přeskočit na obsah

Revitalizované brownfieldy Nová Zbrojovka a Motorárna Zetor propojí most, jehož podoba vzejde z urbanisticko-architektonické soutěže

18. srpna 2021

Dva revitalizované brownfieldy v městské čtvrti Nová Zbrojovka propojí nový most, jehož podoba vzejde z urbanisticko-architektonické projektové soutěže. Zatímco bývalé areály Zbrojovky Brno a Motorárny Zetor přestaví soukromé subjekty, tedy NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o., resp. IMOS development otevřený podílový fond, propojení rozvojových lokalit bude financovat město. Orientační náklady města se předpokládají výši přes 223 milionů korun včetně DPH, zčásti je pokryje také příspěvek poskytnutý investory.

Rada města Brna schválila žádost o zpracování investičního záměru na akci „Nová Zbrojovka – propojení MČ přes řeku Svitavu“. Jedná se o důležitý krok, po vypracování, projednání a schválení investičního záměru v orgánech města následuje zařazení do plánu investic, zpracování studie, dokumentace pro územní rozhodnutí a následně pro stavební povolení a nakonec výběr zhotovitele a realizace stavby.

Jedná se o propojení městských částí Brno-sever a Brno-Židenice přes řeku Svitavu. Navržená dopravní infrastruktura počítá s propojením obslužné komunikace přes řeku Svitavu směrem na severozápad na Tomkovo náměstí mostní konstrukcí, ze které povede i obslužná komunikace napojující se na Svitavské nábřeží. „Most o délce 53 metrů a široký 28 metrů má být čtyřpruhový – dva pruhy budou vyhrazeny pro veřejnou hromadnou dopravu a zbylé dva pro individuální automobilový provoz. Na obou stranách mostu budou mít svoje samostatné pruhy o šířce 1,5 metru cyklisté. 6,5 metru v obou směrech je pak vyhrazeno pro pohyb pěších,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dále uvedla: „Na podobu mostu bude vypsána urbanisticko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh. S její přípravou dnes Rada města Brna souhlasila a uložila řediteli Kanceláře architekta města Brna předložit nám do listopadu ke schválení soutěžní podmínky.“

Zadavatelem soutěže o návrh bude statutární město Brno, přípravu a organizační zajištění soutěže bude vykonávat Kancelář architekta města Brna. „Výběr projektanta nového přemostění Svitavy formou architektonické soutěže považujeme za nejlepší a nejtransparentnější způsob, jak získat nejen kvalitní návrh, ale i partnera, se kterým následně podepíšeme smlouvu o dílo na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace,“ řekl 1. náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Dalším benefitem je to, že soutěž přinese nejen podobu mostu, ale také koncepci přilehlých veřejných prostranství nábřeží. Navržené řešení včetně protipovodňových opatření bude podkladem pro jejich připravovaný projekt, který není v současnosti ještě zpracován.“

Orientační harmonogram a organizační náležitosti soutěže představil radní pro oblast územního plánování Filip Chvátal: „Soutěžní podmínky budou zveřejněny neprodleně po našem schválení, tedy v průběhu listopadu. Lhůta pro podání soutěžních návrhů by měla běžet do začátku února, rozhodnutí o výběru by mělo padnout přibližně v polovině března příštího roku. Náklady na organizaci soutěže by neměly přesáhnout 2 800 000 korun, přičemž 2 100 000 korun jsou určeny na vyplacení cen a odměn soutěžícím.“

Dopravní informace doplnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl: „Součástí investice města jsou také nájezdy na most. Délka nájezdu do ulice Nová Šámalova je přibližně 75 metrů, délka nájezdu do ulice Nová Dukelská je navržena na 165 metrů. Křižovatková větev vedoucí na západ bude propojena komunikací s ulicí Svitavské nábřeží. Komunikace bude dvoupruhová, i zde po obou stranách povede chodník. Přes revitalizovaná území je plánovaná také trolejbusová linka.“

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.

Školy, náměstí i společenské prostory pro nové „Zbrojováky“. Soutěž určila podobu další etapy vznikající čtvrti

Dynamicky se proměňující areál Nové Zbrojovky získá novou základní a mateřskou školu na základě návrhu od ateliéru SOA architekti. V polovině listopadu ho jako vítězný vybrala odborná porota urbanisticko-architektonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna (KAM). Výsledky soutěže teď posvětila Rada města Brna i vedení Nové Zbrojovky. Veřejnost si je bude moci prohlédnout na výstavě začátkem příštího roku.