Přeskočit na obsah

Revitalizace Staré Ponávky: Město zrealizuje další etapu

18. září 2019
Rada města Brna odsouhlasila 10 milionů korun na další etapu revitalizace Staré Ponávky. Tato částka pokryje veškeré realizační náklady etapy č. 11 – Soutok se Svratkou.

Cílem projektu Revitalizace Staré Ponávky je začlenění vodního toku do městské krajiny, zlepšení hydrologických a přírodních podmínek v okolí řeky a vytvoření nových veřejných prostranství s přírodním charakterem. Celkově zahrnuje devatenáct etap od ulice Tkalcovská až po soutok se Svratkou při ulici Jeneweinova.

Momentálně Veřejná zeleň města Brna realizuje etapu v lokalitě nad sídlištěm Komárov. Ta by měla být hotova do konce letošního roku.

Další dvě etapy mají hotovou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení. Jednou z nich je i etapa č. 11 – Soutok se Svratkou, na niž jsou vyčleněny finanční prostředky.

„Tato etapa zahrnuje úpravy toku v délce 0,351 km. V patě koryta toku bude zbudována záhozová patka z lomového kamene a dále po 20 m vzdálenosti výstužné úrovňové pasy. V blízkosti koryta budou následně provedeny vegetační úpravy,“ přiblížil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Předpokládané náklady realizace: 8.839.214,- Kč včetně DPH.

Stará Ponávka
Stará Ponávka (z části tzv. Svitavský náhon) je umělým vodním tokem využívajícím částečně původní koryto Ponávky a Svitavy před jejich úpravami v 19. století. Protéká katastrálním územím Zábrdovice, Trnitá a Komárov a jeho délka činí cca 3,7 km.
Jedná se o poslední zachovalý náhon v těsné blízkosti historického jádra města, který propojuje obě hlavní brněnské řeky Svitavu a Svratku. V severní části protéká starou průmyslovou zónou sestávající z několika areálů, pro jejichž provoz byl v minulosti a částečně je i dnes zdrojem užitkové vody. V jižní části prochází náhon přes území smíšená a obytná. Vodní tok je dnes v neutěšeném stavu, v některých úsecích je zatrubněný a velká část je pro veřejnost těžko přístupná.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: vasickova.jana@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.