Rekonstrukce parku na Moravském náměstí jde do finále

  • 07. listopadu 2022
  • 3 minuty čtení

Nevyhovující stav zeleně, asfaltových cest i fontány, na němž se podepsala nejen doba vzniku, ale také zvýšená zátěž v podobě konání kulturních akcí a adventních trhů – to vše byly důvody pro revitalizaci parku na Moravském náměstí. Stavební práce začaly 1. března a v těchto dnech jdou do finále. Nejzranitelnější travnaté partie a trvalkové záhony však ještě budou po nějakou dobu chráněny nižšími zábranami.

Nová podoba atraktivního veřejného prostoru koncipovaného podle současných tendencí navracení přírody do města a sloužícího k odpočinku, zábavě dětí i dospělých vzešla z architektonické soutěže, v níž v roce 2016 uspěl návrh od consequence forma architects. Samotné projekční práce trvaly od března 2019 do léta 2021. Oproti soutěži došlo ke zmenšení centrální plochy, navíc byl detailně rozpracován systém vsakování dešťové vody a ošetření kořenových systémů stromů.
Rekonstrukce stála 132,5 milionu korun. Částkou 95,5 milionu se ní podílelo město Brno, zbytek, tedy 37 milionů, platí městská část Brno-střed. Ta též hradila ostatní náklady jako zpracování potřebných stupňů projektové dokumentace, ošetření v kořenových zónách stromů, které v parku zůstaly, a pokácení těch, které z důvodů zdravotních a případně i kompozičních v nové úpravě již nejsou. V součtu šlo o bezmála dalších 10 milionů.


 

Původní a již nevzhlednou kašnu střídá centrální multifunkční plocha s vodním prvkem a mlžnými tryskami obklopená dřevěným sedacím lemem, který má po obvodu 120 metrů. Na tomto místě současně také vzniká prostor pro pořádání divadelních představení, menších koncertů a výstav. Trysky lze vypnout, takže voda může i nemusí být součástí akcí. Původní strojovna kašny byla zlikvidována a vzniklo zde nové technické zázemí.


 

Hlavní dlážděná páteřní cesta, která vede i přes centrální plochu, umožňuje pěším příjemný průchod mezi ústím Joštovy a ulicí Lidickou. Parkem vede také okružní cesta s povrchem z vodopropustného kamenného koberce a s lavičkami.
Velmi důmyslný je systém hospodaření s dešťovou vodou, která se bude využívat k zavlažování. Zůstalo zachováno maximální množství původních stromů, dosazeny byly další o obvodu kmene od 16 do 25 cm. Květinovou výsadbu tvoří bledule, ladoňky, sasanky, kosatce, divizny, pryšce nebo vrbiny. Po rekonstrukci má být v parku 77 nových stromů, 68 keřů a přibližně 36 tisíc nově zasazených trvalek a 67 tisíc cibulovin.
V prostoru celého parku bude rozmístěno celkem 26 typů herních autorských prvků, které mají podobu drobné subtilní kovové konstrukce a všechny vycházejí z tvaru židle a stolu. Všechny odpovídají platným normám pro tato zařízení a budou certifikovány. Jejich autorem je multimediální umělec a pedagog Richard Loskot.
V severní části parku směrem k bývalé Moravské typografii vzniká menší kavárna s venkovní terasou a s toaletami pro veřejnost. Objekt má být hotový na počátku prosince, otevření se předpokládá na začátku příštího roku. 

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít