Rekonstrukce objektu mezi Moravským a Jakubským náměstím, kde sídlí kino a divadlo, dostává reálné kontury

  • 02. března 2022
I když mají Divadlo Bolka Polívky (Jakubské nám. 5) a Univerzitní kino Scala (Moravské nám. 3) rozdílné adresy, sdílejí prostory v jedné budově č. p. 127 rozkročené mezi náměstími. Ta musí projít rekonstrukcí, aby mohla oběma oblíbeným kulturním institucím nabídnout standardní moderní podmínky pro jejich fungování. Investiční záměr na rekonstrukci budovy schválili brněnští radní na konci loňského roku, dnes souhlasili se zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci a další služby související s rekonstrukcí uvedené budovy.

„Na základě veřejné zakázky bude vypracována projektová dokumentace stavebních úprav prostor kina Scala a Divadla Bolka Polívky, poskytnuta součinnost zadavateli při výběru dodavatele stavebních prací a vykonáván autorský dozor u dané investiční akce. Účelem rekonstrukce je, aby upravené prostory vyhovovaly současným požárně-bezpečnostním předpisům, statickým normám i akustickým a technickým standardům pro provoz divadla a kina,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Budovu č. p. 127 s nebytovými jednotkami spoluvlastní město Brno a akciová společnost Dům SCALA. Městu patří prostory kina a divadla, které jsou provozně propojeny především stávajícími rozvody a společnými nosnými konstrukcemi – hlediště a jeviště divadla se nachází přímo nad hledištěm kina. Cílem investice je tak mimo jiné statické zajištění podlahy divadla, resp. stropu kina, a provedení jejich hlukové izolace tak, aby se divadelní a filmové produkce nerušily, dále vytvoření nové elevace divadelního hlediště, realizace nové technologie jeviště divadla s novou elektroinstalací v prostoru jeviště, rekonstrukce zázemí pro herce i publikum včetně bezbariérového WC, řešení elektroinstalace včetně výměny stávajícího osvětlení a elektrorozvaděčů a mnohé další.

„Nové zateplení, rozvody elektroinstalací a oprava střechy zlepšily už dříve podmínky zvláště pro návštěvníky i herce Divadla Bolka Polívky. To v budově sídlí od svého vzniku v roce 1993 a za tu dobu se stalo brněnským kulturním fenoménem, místem, kam s nadšením míří davy milovníků kvalitního divadla. A není divu, když zárukou té kvality je vlastník a principál divadla Bolek Polívka, divadelník s mezinárodním renomé, spolutvůrce avantgardní poetiky Divadla Husa na provázku, který kultivuje brněnskou kulturu už půl století. A aby v tom mohl ještě dlouho pokračovat, musí mít komfortní zázemí. Věřím, že dokončení rekonstrukce sídelní budovy jeho divadla mu ho vytvoří,“ zdůraznila brněnská primátorka.

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů činí 65 116 000,- Kč bez DPH.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
www.brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy