Rekonstrukce na Křenové umožní vznik Socio Info Pointu. Rada vybrala zhotovitele projektové dokumentace

  • 21. října 2020
Rekonstrukce šestipodlažní budovy na Křenové, díky které vznikne v prvních třech podlažích prostor pro poskytování informací z oblasti sociálních služeb, péče a pro žadatele o byt a tréninková bezbariérová kavárna pro nácvik pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, je o kousek blíž. Rada města Brna dnes vybrala dodavatele projektové dokumentace pro rekonstrukci budovy Křenová 6. Vznikne zde Socio Info Point a kontaktní místo pro bydlení.

„Dodavatel vypracuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby. Zpracuje také dokumentaci interiéru a zajistí autorský dozor. Rekonstrukcí město získá vhodné prostory pro zřízení dalšího Socio Info Pointu. Ten poskytuje mimo jiné sociální poradenství, rady, jak mohou klienti svoji tíživou situaci vyřešit. Pracovníci zde pomohou lidem s podáním žádostí o různé sociální dávky nebo zprostředkují kontakt na další organizace, které mohou konkrétnímu člověku v jeho situaci pomoci. Budova bude po rekonstrukci sloužit i dalším účelům – vznikne tu například tréninková bezbariérová kavárna,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Komise vybírala z pěti přihlášených zájemců o zhotovení projektové dokumentace. „Po posouzení a hodnocení nabídek členové komise doporučili Ing. arch. Karla Spáčila. Posuzovali přitom nejen nabídkovou cenu, ale i splnění kvalifikačních požadavků. Náklady na zpracování projektové dokumentace činí necelých 1,6 milionu korun,“ dodal náměstek primátorky Robert Kerndl. Předpokládané náklady celé investiční akce, které byly vyčísleny už na podzim loňského roku, činí 37,5 milionu korun.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy