Přeskočit na obsah

Rekonstrukce domu na Lomené si vyžádá demolici nepoužívané stavby, ta ustoupí budoucí komunikaci

23. června 2021
Přípravy rekonstrukce panelového domu na Lomené, který bude sloužit jako sociální a chráněné bydlení, vyžadují demolici jednopodlažní stavby v blízkosti domu. Radní dnes vyjádřili souhlas s jejím odstraněním a pověřili společnost Brněnské komunikace podáním žádosti o povolení odstranění budovy na stavební úřad.

Společnost Brněnské komunikace si převezme budovu od města za účelem jejího odstranění. Na volné ploše vzniknou parkovací místa a také nová komunikace. Tyto kroky jsou nutné před začátkem přestavby panelového domu v areálu odborného učiliště. „Rekonstrukce by měla začít v příštím roce a přinese modernizaci celé budovy včetně opravy střechy a zateplení. Samostatně stojící panelový dům bude nově sloužit k trvalému bydlení seniorů, osob s pohybovým handicapem, mladých dospělých a také jako chráněné bydlení. Celkově má budova 40 ubytovacích jednotek v různých velikostech,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.   

Jednopodlažní montovaná budova je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu a její demolice je nutná z důvodu vzniku parkoviště a silnice, která spojí opravený dům s ulicí Pompovou. Při rozebírání stavby bude využit speciální systém, protože střecha je tvořena eternitovou krytinou a v obvodových částech se nachází azbest.

„Aby demolice nenarušila chod blízkého učiliště, bude vše probíhat v letních měsících, kdy je v areálu minimální provoz. Tento postup je nutný také proto, že se bude nakládat s nebezpečným materiálem. Odborná likvidace azbestových součástí objektu jak ve střešní krytině, tak i v ostatních částech stavby bude probíhat podle platné legislativy. Předpokládané náklady na odstranění budovy jsou vyčísleny na 2 500 000 korun včetně DPH,“ dodal náměstek primátorky Robert Kerndl.

Konkrétní postupy při demontáži eternitových a azbestových součástí domu nařizují zákony. Eternit je nutné před likvidací chemicky zafixovat, aby se nebezpečný azbest neuvolňoval do okolí. Takto zafixovaná eternitová střešní krytina se demontuje a vloží do neprodyšných vaků. V nich zůstane až do ekologické likvidace na skládce k tomu určené. Při likvidaci panelů s obsahem azbestu se předpokládá neprodyšné uzavření celé budovy s filtrací a čištěním ovzduší. Části panelů s obsahem azbestu se po demontáži uloží do neprodyšných obalů, ve kterých se s nimi bude dále manipulovat.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.