Přeskočit na obsah

Rekonstrukce domu na Lomené si vyžádá demolici nepoužívané stavby, ta ustoupí budoucí komunikaci

23. června 2021

Přípravy rekonstrukce panelového domu na Lomené, který bude sloužit jako sociální a chráněné bydlení, vyžadují demolici jednopodlažní stavby v blízkosti domu. Radní dnes vyjádřili souhlas s jejím odstraněním a pověřili společnost Brněnské komunikace podáním žádosti o povolení odstranění budovy na stavební úřad.

Společnost Brněnské komunikace si převezme budovu od města za účelem jejího odstranění. Na volné ploše vzniknou parkovací místa a také nová komunikace. Tyto kroky jsou nutné před začátkem přestavby panelového domu v areálu odborného učiliště. „Rekonstrukce by měla začít v příštím roce a přinese modernizaci celé budovy včetně opravy střechy a zateplení. Samostatně stojící panelový dům bude nově sloužit k trvalému bydlení seniorů, osob s pohybovým handicapem, mladých dospělých a také jako chráněné bydlení. Celkově má budova 40 ubytovacích jednotek v různých velikostech,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.   

Jednopodlažní montovaná budova je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu a její demolice je nutná z důvodu vzniku parkoviště a silnice, která spojí opravený dům s ulicí Pompovou. Při rozebírání stavby bude využit speciální systém, protože střecha je tvořena eternitovou krytinou a v obvodových částech se nachází azbest.

„Aby demolice nenarušila chod blízkého učiliště, bude vše probíhat v letních měsících, kdy je v areálu minimální provoz. Tento postup je nutný také proto, že se bude nakládat s nebezpečným materiálem. Odborná likvidace azbestových součástí objektu jak ve střešní krytině, tak i v ostatních částech stavby bude probíhat podle platné legislativy. Předpokládané náklady na odstranění budovy jsou vyčísleny na 2 500 000 korun včetně DPH,“ dodal náměstek primátorky Robert Kerndl.

Konkrétní postupy při demontáži eternitových a azbestových součástí domu nařizují zákony. Eternit je nutné před likvidací chemicky zafixovat, aby se nebezpečný azbest neuvolňoval do okolí. Takto zafixovaná eternitová střešní krytina se demontuje a vloží do neprodyšných vaků. V nich zůstane až do ekologické likvidace na skládce k tomu určené. Při likvidaci panelů s obsahem azbestu se předpokládá neprodyšné uzavření celé budovy s filtrací a čištěním ovzduší. Části panelů s obsahem azbestu se po demontáži uloží do neprodyšných obalů, ve kterých se s nimi bude dále manipulovat.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.