Přeskočit na obsah

Rekonstrukce domu na Lomené si vyžádá demolici nepoužívané stavby, ta ustoupí budoucí komunikaci

23. června 2021
Přípravy rekonstrukce panelového domu na Lomené, který bude sloužit jako sociální a chráněné bydlení, vyžadují demolici jednopodlažní stavby v blízkosti domu. Radní dnes vyjádřili souhlas s jejím odstraněním a pověřili společnost Brněnské komunikace podáním žádosti o povolení odstranění budovy na stavební úřad.

Společnost Brněnské komunikace si převezme budovu od města za účelem jejího odstranění. Na volné ploše vzniknou parkovací místa a také nová komunikace. Tyto kroky jsou nutné před začátkem přestavby panelového domu v areálu odborného učiliště. „Rekonstrukce by měla začít v příštím roce a přinese modernizaci celé budovy včetně opravy střechy a zateplení. Samostatně stojící panelový dům bude nově sloužit k trvalému bydlení seniorů, osob s pohybovým handicapem, mladých dospělých a také jako chráněné bydlení. Celkově má budova 40 ubytovacích jednotek v různých velikostech,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.   

Jednopodlažní montovaná budova je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu a její demolice je nutná z důvodu vzniku parkoviště a silnice, která spojí opravený dům s ulicí Pompovou. Při rozebírání stavby bude využit speciální systém, protože střecha je tvořena eternitovou krytinou a v obvodových částech se nachází azbest.

„Aby demolice nenarušila chod blízkého učiliště, bude vše probíhat v letních měsících, kdy je v areálu minimální provoz. Tento postup je nutný také proto, že se bude nakládat s nebezpečným materiálem. Odborná likvidace azbestových součástí objektu jak ve střešní krytině, tak i v ostatních částech stavby bude probíhat podle platné legislativy. Předpokládané náklady na odstranění budovy jsou vyčísleny na 2 500 000 korun včetně DPH,“ dodal náměstek primátorky Robert Kerndl.

Konkrétní postupy při demontáži eternitových a azbestových součástí domu nařizují zákony. Eternit je nutné před likvidací chemicky zafixovat, aby se nebezpečný azbest neuvolňoval do okolí. Takto zafixovaná eternitová střešní krytina se demontuje a vloží do neprodyšných vaků. V nich zůstane až do ekologické likvidace na skládce k tomu určené. Při likvidaci panelů s obsahem azbestu se předpokládá neprodyšné uzavření celé budovy s filtrací a čištěním ovzduší. Části panelů s obsahem azbestu se po demontáži uloží do neprodyšných obalů, ve kterých se s nimi bude dále manipulovat.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz

 

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.