Přeskočit na obsah

Rekonstrukce Arnoldovy vily začala. Vznikne zde Centrum dialogu

14. prosince 2021
Dne 14. 12. 2021 se ve 13 h. uskutečnila slavnostní ceremonie poklepání základního kamene projektu „Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“.

Arnoldova vila se konečně dočkala začátku své rekonstrukce, a to dne 14. 12. 2021. Stane se tak díky podpoře grantů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů EHP. V Arnoldově vile vznikne Centrum dialogu, které bude určeno laické i odborné veřejnosti se zájmem o architekturu a historii 19.–21. století. Probíhat zde bude výstavní, vzdělávací, badatelská i volnočasová a komunitní činnost. Vedle stálé expozice o historii Arnoldovy vily a osobnosti stavitele Josefa Arnolda zde bude vybudováno infocentrum Brněnského architektonického manuálu, který se věnuje mapování moderní brněnské architektury. V budově bude multifunkční sál, prostory pro workshopy a sympozia nebo co-workingové kanceláře pro kurátory výstav a organizátory akcí, bude sem přestěhováno Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat. Infopoint BAM nalezne své zázemí v nově vybudované reprezentační knihovně v 1. n. p., do které bude přesunut nejen knižní fond z vily Tuhendhat, ale rovněž tematické unikátní plánové sbírkové konvoluty z MumB. Knihovna bude digitalizovaná a bude přístupná odborné i laické veřejnosti. Multifunkční využití bude podpořeno provozem kavárny a otevřené zahrady pro rekreační a uměleckou činnost.

Arnoldova vila se stane skutečně živým místem, který mimo jiné vytvoří přirozený pěší průchod z Lužánek do Černých Polí. V letních měsících lze využít terasovitou zahradu, kde bude možné trávit volný čas, případně pořádat venkovní koncerty, sochařská sympozia a další speciální programy. V zimě se bude provoz soustředit do interiéru. 

Poklepání základního kamene se zúčastnili představitelé statutárního města Brna. Přítomna byla primátorka JUDr. Markéta Vaňková, Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna, 2. náměstek primátorky Bc. Tomáš Koláčný a radní pro oblast kultury Ing. Marek Fišer. Byli zde také zástupci Ministerstva financí, které je hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska v České republice a spravuje většinu programů ve spolupráci s příslušnými resorty a institucemi. Pozvání rovněž přijali velvyslanec Norského království v České republice Robert Kvile a honorární konzul Lichtenštejnského knížectví v České republice pan Daniel Herman. Přítomni byli zástupci zhotovitele památkové obnovy Arnoldovy vily, zástupci projektanta a v neposlední řadě zástupci Muzea města Brna, které je novým správcem Arnoldovy vily a rovněž nositelem fondů EHP. 

Muzeum města Brna, které má památkově chráněnou vilu ve správě, obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která činí 38 500 000 korun, tedy přesně 32,79 % celkových výdajů. Jde o maximum, které bylo možné obdržet. Z toho z Fondů EHP a Norska je poskytnuto 32 725 000 Kč (27,87 %) a ze státního rozpočtu 5 775 000 (4,92 %). Celkové výdaje jsou ve výši 107 777 777 Kč. Celkové náklady projektu činí 147 888 tis. Kč. Na kofinancování bude tedy třeba vynaložit 109 388 tis. Kč (74 %). Dotaci je možné čerpat do 30. 4. 2024, kdy musí být celý projekt dokončen.

Zhotovitelem investice je na základě výběrového řízení Společnost pro Arnoldovu vilu, tedy firma UNISTAV CONSTRUCTION, a.s. a společnost SKR stav, s. r. o.

Kontakt:

Oddělení marketingu a komunikace
MgA. Jakub Urbánek
Telefon: 702 176 475
E-mail: urbanek@spilberk.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.