Přeskočit na obsah

Regulační plán jasně určí možnou výstavbu v lokalitě u líšeňského Kostelíčku

23. září 2020

Okolí líšeňského Kostelíčku bude mít jasná pravidla pro budoucí stavební činnost. Rada města Brna dnes doporučila zastupitelstvu, aby pro tuto lokalitu schválilo vydání regulačního plánu a také aby souhlasilo s rozhodnutím o námitkách občanů.

„Lokalita Kostelíček je krajinářsky velmi cenná a platný územní plán zde počítá s možností výstavby rodinných domů. Aby nedošlo k poškození krajinného rázu a živelně se zde nestavělo, začalo město zpracovávat v roce 2016 regulační plán a lokalita byla zároveň chráněna stavební uzávěrou. Návrh regulačního plánu byl projednán s dotčenými orgány, upraven a následně zveřejněn a projednán s veřejností. Na dnešním zasedání jsme doporučili, aby zastupitelé schválili jeho vydání, a to formou opatření obecné povahy,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Cílem regulačního plánu je navrhnout vhodný typ zástavby a ponechat dostatečný prostor pro veřejná prostranství a zeleň. „V dané oblasti bude možné stavět pouze nízkopodlažní rodinné domy, které budou napojené na novou komunikaci. Část z nich bude zachytávat dešťovou vodu na svých zahradách. Zároveň dojde k vysazení nového stromořadí, vzniknou zde chodníky, hřiště a přibude mobiliář. Kanalizace bude napojena na novou retenční nádrž, která bude regulovat odtok dešťových vod. Důležitou součástí regulačního plánu je požadavek na etapizaci výstavby,“ upřesnil Filip Chvátal.

Jedinečný ráz lokality Kostelíček vytváří kaple Panny Marie Pomocnice, poutní místo a národní kulturní památka, a okolní příroda – louky a lesy blízkého Mariánského údolí. Původní stavba pocházela z roku 1634, obnovena byla v roce 1914. Lokalita Kostelíček je z jihu vymezena ulicí Kniesovou a přilehlými zahrádkami, ze západu ulicí Kostelíček a ulicí Šimáčkovou, ze severu ulicí Obeckou a z východu ulicí Podlesnou.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.