Redutu čeká obnova vstupních portálů - Tiskový servis

Redutu čeká obnova vstupních portálů

  • 08. června 2022
  • 2 minuty čtení

Do Reduty na Zelném trhu vcházejí diváci, odkládají svršky v šatně a stoupají po schodech k sálu. Jsou příjemně naladěni na nadcházející kulturní zážitek. Aby jim ho nepokazily komplikace hned při vstupu, bude potřeba do začátku sezony restaurovat vstupní portály nejstarší divadelní budovy ve střední Evropě. Město na to přispěje 411 tisíc korun.

Radní dnes projednali žádost Národního divadla Brno o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na rekonzervaci vstupních portálů do divadla Reduta z rozpočtu města Brna na rok 2022. Své doporučující stanovisko a návrh výše příspěvku 411 tisíc korun předali zastupitelům, kteří by o něm měli rozhodnout v červnu. 

„Město Brno každoročně poskytuje ze svého rozpočtu dotace, příspěvky a transfery na zachování a obnovu kulturních památek na svém území. O žádostech o příspěvky a transfery podaných v řádném termínu rozhodlo Zastupitelstvo města Brna v květnu. Jen pár dní po termínu byla doručena ještě žádost Národního divadla Brno, které by rádo restaurovalo vstupní portály Reduty. Dohodli jsme se, že pokud v rozpočtu Odboru památkové péče Magistrátu města Brna zůstanou finanční prostředky, záměr podpoříme. Doporučila to i příslušná pracovní skupina. Rádi bychom, aby o příspěvku rozhodlo zastupitelstvo co nejdřív, aby byla divadelní budova včas připravena na novou sezonu,“ vysvětlil radní pro kulturu Marek Fišer.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky