Radní vybrali zhotovitele studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru

  • 09. září 2020
Město Brno hodlá v souvislosti s přípravou projektu nového železničního uzlu prověřit další možnosti navazující městské kolejové dopravy. Jak by měla vypadat a fungovat, na to odpoví studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru. Rada města Brna dnes vybrala jejího zhotovitele. Zároveň radní potvrdili výběr společnosti, která vytvoří navazující průzkum dopravního chování.

„Studie proveditelnosti se bude skládat ze tří částí. První bude mobilitní sociologický průzkum města
a příměstské oblasti. Tento průzkum nám řekne, jaké dopravní prostředky lidé používají a kam v Brněnské metropolitní oblasti nejčastěji cestují. Také se zjistí rozložení cest během dne. Pro tuto část Rada města Brna vybrala společnost STEM/MARK, která ji zhotoví za 2,5 milionu korun s DPH,“
nastínil 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Dopravní model potřebný pro studii vytvoří městská společnost Brněnské komunikace, které dodá podklady Kancelář architekta města Brna. Tato část vyjde na 2 miliony korun. „Poslední a hlavní část bude technicky zaměřená. Odborníci v ní posoudí zásadní parametry možných dopravních modů, které mohou vést především z jihu města na sever,“ doplnil Petr Hladík.

„Studie proveditelnosti také posoudí vliv severojižního kolejového diametru na životní prostředí a na územní plánování. Důležitým faktorem bude i ekonomické vyhodnocení. Na dnešní schůzi jsme vybrali sdružení firem, které studii vypracují. Jsou to společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a METROPROJEKT Praha. Cena za vyhotovení je 11,5 milionu korun,“ upřesnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Město zažádalo o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), a to ve výši 16,5 milionu korun. Vzhledem k aktuálnímu stavu projektu schválil letos SFDI požadavek ve výši 20 % požadované částky (3,3 milionu korun). O zbytek si Brno může požádat příští rok.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy