Přeskočit na obsah

Radní vybrali zhotovitele na stavební práce jedenácté etapy revitalizace Staré Ponávky

21. října 2020

V průběhu minulého roku stavbaři upravili první část břehu Staré Ponávky, jejíž revitalizace je jedním ze strategických projektů města. Nyní radní vybrali zhotovitele stavebních prací pro etapu 11 – Soutok se Svratkou, kterým bude firma Ekostavby Brno, a. s.

Cílem projektu Revitalizace Staré Ponávky je začlenění vodního toku do městské krajiny, zlepšení hydrologických a přírodních podmínek v okolí řeky a vytvoření nových veřejných prostranství s přírodním charakterem. Celkově zahrnuje devatenáct etap od ulice Tkalcovská až po soutok se Svratkou při ulici Jeneweinova.

„Etapa 11, která zahrnuje tok Ponávky o délce 0,351 km, zlepší ekologickou a vodohospodářskou funkci říčky. Díky úpravám dojde ke zpevnění koryta a následně zde budou provedeny vegetační úpravy,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík. „Území kolem Staré Ponávky postupně měníme tak, aby bylo atraktivní pro obyvatele města i návštěvníky,“ dodal.

Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele bylo schváleno na městské radě konané dne 29. 7. 2020. Jako kritérium byla stanovena nejnižší cena. Veřejné zakázky se zúčastnili čtyři uchazeči. „Ve zjednodušeném podlimitním řízení byla vybraná společnost Ekostavby Brno, která splnila všechny podmínky a revitalizaci
11. etapy provede za cenu 5 468 886 Kč,“
upřesnil 1. náměstek Petr Hladík.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.