Radní vybrali společnost, která vypracuje studii na využití artéských vod v Brně

  • 29. července 2020
Magistrát města Brna si nechá vypracovat studii na využití artéských vod, které se nacházejí pod povrchem města. Radní dnes vybrali nejvýhodnější nabídku této veřejné zakázky. Tu podala společnost GEOtest.

„Na konci května jsme vypsali veřejnou zakázku na zpracování studie, která by prověřila možnosti využití artéských vod, které se nacházejí pod městem. Soutěže se zúčastnilo pět uchazečů. Na základě hodnocení dle předem daných kritérií byla vybrána nejlepší nabídka. Vítězná společnost provede průzkum, jehož součástí bude revize stávajících studen a navržení míst, kde by mohly vzniknout nové. Dále by měly být vytipovány vrty, které by mohly sloužit pro zásobování obyvatel pitnou vodou v případě krizového stavu,“ popsal 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

V rámci výběru vhodných lokalit bude odborníky zohledněna zejména jejich dostupnost, vlastnictví pozemku, na kterém se nacházejí, vydatnost nebo případná hrozba kontaminace.

Maximální hodnota veřejné zakázky činí 6,6 milionu Kč bez DPH. Kolik bude přesně studie stát, se bude odvíjet od množství provedené práce. Výslednou cenu určí počet vrtů/lokalit, které průzkum zahrne. Celou studii má zhotovitel odevzdat do 12 měsíců od podpisu smlouvy.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy