Radní vybrali dodavatele multifunkčního povrchu na kluzišti na Vodově

  • 20. října 2021
Brněnští radní dnes schválili smlouvu o dílo na dodávku multifunkčního povrchu na kluziště na Vodově ulici a zároveň vybrali dodavatele, jímž bude Petr Sobotka.

V rozpočtu kapitálových výdajů Odboru sportu Magistrátu města Brna na rok 2021 je vyčleněna částka 1,8 milionu korun. Provozovatel kluziště, městská společnost STAREZ-SPORT, se obrátil na odbor sportu
s žádostí o možnost použití těchto prostředků na nákup povrchu pro letní provoz kluziště. Brno žádost schválilo a nyní vybralo také dodavatele, kterým bude Petr Sobotka, Nový Jimramov, IČ 74466992.

„Město Brno usiluje o rozvoj sportu a o jeho dostupnost pro všechny skupiny obyvatel. Nový multifunkční povrch na kluzišti na Vodově tuto nabídku ještě více rozšíří, z čehož mám velkou radost. Jedná se
o veřejnou zakázku malého rozsahu, nyní se chystáme s dodavatelem podepsat smlouvu,“
vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Sportovní park Vodova je mezi návštěvníky velice populární; nicméně jeho povrch musel být každoročně zapůjčen. Rádi bychom tuto akci realizovali i v dalších letech. Z toho důvodu chceme zakoupit nový povrch využitelný pro profesionální sportovce i rekreační sport. Bude vhodný pro nohejbal, tenis, házenou a řadu dalších sportovních i kulturních aktivit,“ uvedl radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

„Povrch má životnost 30 let. Díky tomu, že jej pořídíme, uspoříme za sezonu 290 000 korun. Díky fungujícímu osvětlení bude možné využívat a případně pronajímat sportoviště i ve večerních hodinách. Povrch tedy umožní rozvoj celého areálu,“ dodal 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Povrch položí a rozeberou samotní zaměstnanci střediska.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy