Přeskočit na obsah

Radní vybrali dodavatele elektronických pečetí

22. června 2022

Rada města Brna dnes vybrala dodavatele k plnění veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Integrace modulu eIDAS se službou I.CA a vizualizovaný podpis pro e-spis“. Smlouvu, jejíž znění radní taktéž schválili, uzavře město Brno s ICZ, a. s. Služba vyjde na necelý půlmilion korun.

Předmětem veřejné zakázky byla integrace modulu eIDAS ESS ICZ e-spis® se službou I.CA pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí a časových razítek včetně poskytnutí služby kvalifikovaných elektronických pečetí a časových razítek pro Magistrát města Brna, městské části, příspěvkové organizace a Městskou policii Brno. Součástí je i dodávka multilicence a implementace modulu Vizualizovaný podpis ESS ICZ e-spis®“ pro výše uvedené organizace.

„Cílem doplnění tohoto modulu je splnění požadavků legislativy na důvěryhodné označení dokumentů. Kvalifikovaná elektronická pečeť bude využita zejména při pečetění dokumentů, transakčních protokolů a autorizované konverze z moci úřední,“ uvedl uvolněný zastupitel pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas

Ministerstvo vnitra jakožto správce agendového informačního systému Czech POINT ukončuje k závěru června 2022 funkčnost aplikačního rozhraní pro autorizovanou konverzi z moci úřední (KzMÚ) označovaného jako KzMÚ API1, které aktuálně využívá e-spis pro KzMÚ. V rámci maintenance e-spis bude proveden upgrade na nové rozhraní s Czech POINT pro zajištění automatizované konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby. U doložky při automatizované konverzi dokumentů je již legislativně nutné použít kvalifikovanou elektronickou pečeť. 

„Implementací služby pro kvalifikovanou elektronickou pečeť bude zajištěna v e-spise i nadále funkčnost konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby pro digitalizaci účetních dokladů a dalších dokumentů,“ dodal Ondřej Kotas.

Veřejná zakázka byla zadána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. K podání nabídky byl osloven neomezený počet dodavatelů. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídku jednoho dodavatele. Společnost ICZ, a. s., nabídla cenu 493 800 korun s DPH. „Nabídková cena se skládá ze součtu cen za multilicenci, implementaci a integraci modulů a ceny za poskytování kvalifikovaných elektronických pečetí při odběru 30 tisíc kvalifikovaných elektronických pečetí měsíčně včetně ceny za poskytování časových razítek při odběru 50 tisíc časových razítek měsíčně,“ upřesnil Ondřej Kotas

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.