Radní vybrali dodavatele elektronických pečetí

  • 22. června 2022
Rada města Brna dnes vybrala dodavatele k plnění veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Integrace modulu eIDAS se službou I.CA a vizualizovaný podpis pro e-spis“. Smlouvu, jejíž znění radní taktéž schválili, uzavře město Brno s ICZ, a. s. Služba vyjde na necelý půlmilion korun.

Předmětem veřejné zakázky byla integrace modulu eIDAS ESS ICZ e-spis® se službou I.CA pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí a časových razítek včetně poskytnutí služby kvalifikovaných elektronických pečetí a časových razítek pro Magistrát města Brna, městské části, příspěvkové organizace a Městskou policii Brno. Součástí je i dodávka multilicence a implementace modulu Vizualizovaný podpis ESS ICZ e-spis®“ pro výše uvedené organizace.

„Cílem doplnění tohoto modulu je splnění požadavků legislativy na důvěryhodné označení dokumentů. Kvalifikovaná elektronická pečeť bude využita zejména při pečetění dokumentů, transakčních protokolů a autorizované konverze z moci úřední,“ uvedl uvolněný zastupitel pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas

Ministerstvo vnitra jakožto správce agendového informačního systému Czech POINT ukončuje k závěru června 2022 funkčnost aplikačního rozhraní pro autorizovanou konverzi z moci úřední (KzMÚ) označovaného jako KzMÚ API1, které aktuálně využívá e-spis pro KzMÚ. V rámci maintenance e-spis bude proveden upgrade na nové rozhraní s Czech POINT pro zajištění automatizované konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby. U doložky při automatizované konverzi dokumentů je již legislativně nutné použít kvalifikovanou elektronickou pečeť. 

„Implementací služby pro kvalifikovanou elektronickou pečeť bude zajištěna v e-spise i nadále funkčnost konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby pro digitalizaci účetních dokladů a dalších dokumentů,“ dodal Ondřej Kotas.

Veřejná zakázka byla zadána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. K podání nabídky byl osloven neomezený počet dodavatelů. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídku jednoho dodavatele. Společnost ICZ, a. s., nabídla cenu 493 800 korun s DPH. „Nabídková cena se skládá ze součtu cen za multilicenci, implementaci a integraci modulů a ceny za poskytování kvalifikovaných elektronických pečetí při odběru 30 tisíc kvalifikovaných elektronických pečetí měsíčně včetně ceny za poskytování časových razítek při odběru 50 tisíc časových razítek měsíčně,“ upřesnil Ondřej Kotas

Nejnovější tiskové zprávy