Přeskočit na obsah

Radní vybrali dodavatele elektronických pečetí

22. června 2022
Rada města Brna dnes vybrala dodavatele k plnění veřejné zakázky malého rozsahu na službu „Integrace modulu eIDAS se službou I.CA a vizualizovaný podpis pro e-spis“. Smlouvu, jejíž znění radní taktéž schválili, uzavře město Brno s ICZ, a. s. Služba vyjde na necelý půlmilion korun.

Předmětem veřejné zakázky byla integrace modulu eIDAS ESS ICZ e-spis® se službou I.CA pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí a časových razítek včetně poskytnutí služby kvalifikovaných elektronických pečetí a časových razítek pro Magistrát města Brna, městské části, příspěvkové organizace a Městskou policii Brno. Součástí je i dodávka multilicence a implementace modulu Vizualizovaný podpis ESS ICZ e-spis®“ pro výše uvedené organizace.

„Cílem doplnění tohoto modulu je splnění požadavků legislativy na důvěryhodné označení dokumentů. Kvalifikovaná elektronická pečeť bude využita zejména při pečetění dokumentů, transakčních protokolů a autorizované konverze z moci úřední,“ uvedl uvolněný zastupitel pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas

Ministerstvo vnitra jakožto správce agendového informačního systému Czech POINT ukončuje k závěru června 2022 funkčnost aplikačního rozhraní pro autorizovanou konverzi z moci úřední (KzMÚ) označovaného jako KzMÚ API1, které aktuálně využívá e-spis pro KzMÚ. V rámci maintenance e-spis bude proveden upgrade na nové rozhraní s Czech POINT pro zajištění automatizované konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby. U doložky při automatizované konverzi dokumentů je již legislativně nutné použít kvalifikovanou elektronickou pečeť. 

„Implementací služby pro kvalifikovanou elektronickou pečeť bude zajištěna v e-spise i nadále funkčnost konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby pro digitalizaci účetních dokladů a dalších dokumentů,“ dodal Ondřej Kotas.

Veřejná zakázka byla zadána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. K podání nabídky byl osloven neomezený počet dodavatelů. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídku jednoho dodavatele. Společnost ICZ, a. s., nabídla cenu 493 800 korun s DPH. „Nabídková cena se skládá ze součtu cen za multilicenci, implementaci a integraci modulů a ceny za poskytování kvalifikovaných elektronických pečetí při odběru 30 tisíc kvalifikovaných elektronických pečetí měsíčně včetně ceny za poskytování časových razítek při odběru 50 tisíc časových razítek měsíčně,“ upřesnil Ondřej Kotas

Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.