Přeskočit na obsah

Radní souhlasí se zpracováním standardu smíšené výuky na základních školách

24. března 2021
Brněnští radní souhlasí s vytvořením standardu smíšené výuky na základních školách, který bude sloužit v nezbytných případech, jako je dlouhodobá nemoc žáka nebo aktuálně při omezení přímé výuky z epidemických důvodů.

Navržený materiál smíšené výuky vznikl na základě společné iniciativy ředitelů brněnských základních škol Bosonožské nám. 44, Sirotkova 36, Antonínská 3 a Gajdošova 3, kde od února do dubna letošního roku probíhá i pilotní ověřování v praxi. „Hlavní ambicí projektu je vytvořit a nastavit uživatelsky jednoduché prostředí pro učitele a příjemné školní prostředí pro žáky ve třídě i doma,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík a pokračoval. „Základem je dostatečně kvalitní internetové připojení. Pro individuální připojení jedné třídy je minimem připojení 3 Mbps/3 Mbps, jednotná komunikační platforma pro distanční či smíšenou výuku, například MS Teams/Google Meet, CISCO Webex, ZOOM, a také zavedený školní informační systém, jako jsou Bakaláři, ŠkolaOnline, Edupage a jiné. V neposlední řadě musí škola pracovat i se školním vzdělávacím systémem, který podporuje vytváření digitálních učebních materiálů a aktivit, sdílení dokumentů a úkolů se žáky a v neposlední řadě i testování znalostí v digitálním prostředí.“

Hodnota mobilního řešení pro jednu třídu, v níž je započítána interaktivní tabule, kamera, mikrofon soundbaru, velká obrazovka a notebook pro učitele, je rámcově vyčíslena na 135 000 korun včetně DPH. „Rádi bychom tento standard smíšené výuky prosadili v rámci podmínek výzvy Integrovaného regionálního operačního programu pro ZŠ v období 2021–2027. Budeme ale hledat i další zdroje financování, ať už se jedná o nákup pomůcek v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo v rámci fondu obnovy či účelových dotací na podporu distančního vzdělávání s Ministerstvem místního rozvoje,“ doplnil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Jana Vašíčková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 026
mobil: +420 602 770 466
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.