Přeskočit na obsah

Radní schválili zařazení projektů z participativního rozpočtu do plánu investic

13. ledna 2021

V loňském roce byl úspěšně ukončen 4. ročník projektu participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasovalo v něm téměř 21 tisíc občanů, kteří vybrali 11 vítězných projektů. Radní dnes některé tyto projekty zařadili do investičního plánu pro rok 2021.

Projekty participativního rozpočtu jsou navrženy přímo obyvateli města Brna. Neprošly tedy standardním investičním procesem a nemají schválený investiční záměr. Každý projekt, který byl zařazen do hlasování, prošel odborným posouzením proveditelnosti.

Procesu posuzování proveditelnosti se účastnily dotčené odbory magistrátu města Brna a také místně příslušná městská část. Odborné posouzení především znamená ověřit, zda neexistují zjevné překážky bránící realizaci projektu, zda je rozpočet projektu stanoven realisticky a zda má město kompetence projekt realizovat.

Součástí návrhu každého projektu jsou nejen náklady na jeho realizaci (běžné či kapitálové), ale také provozní náklady na období tříleté udržitelnosti. Do rozpočtu roku 2021 jsou tedy zařazovány výdaje na realizaci projektů vč. období tříleté udržitelnosti.

„Většina projektů bude realizována z úrovně města Brna, a to Kanceláří participace Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB. Projekt ‚Park pro Majdalenky‘ bude realizovat městská část Brno-sever. Na radě jsme proto dnes schválili transfer potřebných financí pro tuto městskou část, která sama zvelebí centrální pás zeleně na Majdalenkách a provede v něm parkové úpravy. Přesun peněz musí schválit ještě zastupitelé,“ vysvětlil náměstek Tomáš Koláčný.

Do závazného plánu kapitálových výdajů na příští rok tak byly zahrnuty následující investice:
•    Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým s celkovými náklady 2 250 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Klubovny pro děti v Tuřanech s celkovými náklady 3 000 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Sportovně-relaxační lesní zóna s celkovými náklady 1 890 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole s celkovými náklady 2 700 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Park pro Majdalenky s celkovými náklady 1 100 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Medlánky v pohybu s celkovými náklady 3 000 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    ZAMILEC – dětské hřiště a sportoviště s celkovými náklady 1 500 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Řečkovický HRáj s celkovými náklady 1 000 000 Kč a dobou realizace 2021.Další z vítězných projektů 4. ročníku participativního rozpočtu najdete na webu Dáme na vás.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.