Přeskočit na obsah

Radní schválili zařazení projektů z participativního rozpočtu do plánu investic

13. ledna 2021
V loňském roce byl úspěšně ukončen 4. ročník projektu participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasovalo v něm téměř 21 tisíc občanů, kteří vybrali 11 vítězných projektů. Radní dnes některé tyto projekty zařadili do investičního plánu pro rok 2021.

Projekty participativního rozpočtu jsou navrženy přímo obyvateli města Brna. Neprošly tedy standardním investičním procesem a nemají schválený investiční záměr. Každý projekt, který byl zařazen do hlasování, prošel odborným posouzením proveditelnosti.

Procesu posuzování proveditelnosti se účastnily dotčené odbory magistrátu města Brna a také místně příslušná městská část. Odborné posouzení především znamená ověřit, zda neexistují zjevné překážky bránící realizaci projektu, zda je rozpočet projektu stanoven realisticky a zda má město kompetence projekt realizovat.

Součástí návrhu každého projektu jsou nejen náklady na jeho realizaci (běžné či kapitálové), ale také provozní náklady na období tříleté udržitelnosti. Do rozpočtu roku 2021 jsou tedy zařazovány výdaje na realizaci projektů vč. období tříleté udržitelnosti.

„Většina projektů bude realizována z úrovně města Brna, a to Kanceláří participace Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB. Projekt ‚Park pro Majdalenky‘ bude realizovat městská část Brno-sever. Na radě jsme proto dnes schválili transfer potřebných financí pro tuto městskou část, která sama zvelebí centrální pás zeleně na Majdalenkách a provede v něm parkové úpravy. Přesun peněz musí schválit ještě zastupitelé,“ vysvětlil náměstek Tomáš Koláčný.

Do závazného plánu kapitálových výdajů na příští rok tak byly zahrnuty následující investice:
•    Dejme za Lužánkami Š(v)ANCI mladým s celkovými náklady 2 250 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Klubovny pro děti v Tuřanech s celkovými náklady 3 000 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Sportovně-relaxační lesní zóna s celkovými náklady 1 890 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole s celkovými náklady 2 700 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Park pro Majdalenky s celkovými náklady 1 100 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Medlánky v pohybu s celkovými náklady 3 000 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    ZAMILEC – dětské hřiště a sportoviště s celkovými náklady 1 500 000 Kč a dobou realizace 2021,
•    Řečkovický HRáj s celkovými náklady 1 000 000 Kč a dobou realizace 2021.Další z vítězných projektů 4. ročníku participativního rozpočtu najdete na webu Dáme na vás.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.