Radní schválili vznik Řídicího výboru strategických projektů a lokalit a zároveň zaktualizovali jejich seznam

  • 03. března 2021
Radní dnes na svém jednání zřídili Řídicí výbor strategických projektů a lokalit s účinností od dnešního dne. Ten vychází ze Statutu řídicích výborů, který vznikl před šesti lety a bylo nutné jej upravit. Nově vzniklý Řídicí výbor strategických projektů a lokalit tak bude nově jediným řídicím výborem, zároveň došlo k úpravám strategických projektů.

„V srpnu 2015 byl schválen Statut řídicích výborů, který definoval vznik, způsob fungování, vymezoval jejich složení a aktivitu. Naše zkušenost ukázala, že je statut nastavený ne zcela vhodně a jeví se jako žádoucí ho upravit. Doposud existovalo 6 různých řídicích výborů strategických projektů v gesci primátorky města a jejích náměstků. Zároveň jsme zaznamenali od některých gesčních náměstků požadavky na rozšíření jednotlivých gesčních řídicích výborů. V rámci zjednodušení celé agendy navrhujeme stanovit jediný řídicí výbor,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Statut nového Řídicího výboru strategických projektů a lokalit, který byl dnes radními schválen, řeší následující:
•    Upravuje název, který je rozšířen i pro lokality – řada akcí má spíše charakter rozvojové lokality, která se skládá z dílčích projektů.
•    Ruší pozici koordinátora řídicího výboru – konkrétní projekt spravuje manažer konkrétního strategického projektu.
•    Řídicí výbor se nově schází dle potřeby – nebude nutné dodržovat původní tříměsíční periodicitu, protože v rámci strategických projektů jsou mnohdy jednotlivé dílčí termíny mnohem delší.
•    Nově se nezabývá odměnami projektových manažerů – mnohdy manažeři nejsou součástí struktur MMB a tento model případných odměn musí být řešen individuálně dle rozpočtových možností MMB.„Zároveň jsme aktualizovali seznam strategických projektů. Vyřadili jsme projekt Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská–Jírova, neboť je již zrealizován. U mnohých dalších projektů jsme upřesnili název, přistoupili jsme také ke změnám projektových manažerů a nově jsme všechny projekty rozdělili do gesce členům Rady města Brna. Co nejdříve také plánujeme předložit orgánům města Brna ke schválení jednotnou metodiku řízení strategických projektů, kterou doposud město nedisponuje,“ shrnul náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Nově bylo schváleno zařazení čtyř nových projektů do seznamu strategických projektů:
•    Brněnská třída v gesci Filipa Chvátala
•    Vodojemy na Žlutém kopci v gesci Jiřího Olivy
•    Lomená – sociální bydlení v gesci Roberta Kerndla
•    Tvorba a provoz webové platformy města Brna v gesci Tomáše KoláčnéhoMgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy