Přeskočit na obsah

Radní schválili vznik Řídicího výboru strategických projektů a lokalit a zároveň zaktualizovali jejich seznam

03. března 2021

Radní dnes na svém jednání zřídili Řídicí výbor strategických projektů a lokalit s účinností od dnešního dne. Ten vychází ze Statutu řídicích výborů, který vznikl před šesti lety a bylo nutné jej upravit. Nově vzniklý Řídicí výbor strategických projektů a lokalit tak bude nově jediným řídicím výborem, zároveň došlo k úpravám strategických projektů.

„V srpnu 2015 byl schválen Statut řídicích výborů, který definoval vznik, způsob fungování, vymezoval jejich složení a aktivitu. Naše zkušenost ukázala, že je statut nastavený ne zcela vhodně a jeví se jako žádoucí ho upravit. Doposud existovalo 6 různých řídicích výborů strategických projektů v gesci primátorky města a jejích náměstků. Zároveň jsme zaznamenali od některých gesčních náměstků požadavky na rozšíření jednotlivých gesčních řídicích výborů. V rámci zjednodušení celé agendy navrhujeme stanovit jediný řídicí výbor,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Statut nového Řídicího výboru strategických projektů a lokalit, který byl dnes radními schválen, řeší následující:
•    Upravuje název, který je rozšířen i pro lokality – řada akcí má spíše charakter rozvojové lokality, která se skládá z dílčích projektů.
•    Ruší pozici koordinátora řídicího výboru – konkrétní projekt spravuje manažer konkrétního strategického projektu.
•    Řídicí výbor se nově schází dle potřeby – nebude nutné dodržovat původní tříměsíční periodicitu, protože v rámci strategických projektů jsou mnohdy jednotlivé dílčí termíny mnohem delší.
•    Nově se nezabývá odměnami projektových manažerů – mnohdy manažeři nejsou součástí struktur MMB a tento model případných odměn musí být řešen individuálně dle rozpočtových možností MMB.„Zároveň jsme aktualizovali seznam strategických projektů. Vyřadili jsme projekt Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská–Jírova, neboť je již zrealizován. U mnohých dalších projektů jsme upřesnili název, přistoupili jsme také ke změnám projektových manažerů a nově jsme všechny projekty rozdělili do gesce členům Rady města Brna. Co nejdříve také plánujeme předložit orgánům města Brna ke schválení jednotnou metodiku řízení strategických projektů, kterou doposud město nedisponuje,“ shrnul náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Nově bylo schváleno zařazení čtyř nových projektů do seznamu strategických projektů:
•    Brněnská třída v gesci Filipa Chvátala
•    Vodojemy na Žlutém kopci v gesci Jiřího Olivy
•    Lomená – sociální bydlení v gesci Roberta Kerndla
•    Tvorba a provoz webové platformy města Brna v gesci Tomáše KoláčnéhoMgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.