Radní schválili vyjádření k projektovým dokumentacím staveb Rybářka – dům C1 a C2 - Tiskový servis

Radní schválili vyjádření k projektovým dokumentacím staveb Rybářka – dům C1 a C2

  • 26. ledna 2022
  • 2 minuty čtení

Společnost IMPERA line, a. s., požádala město Brno o vyjádření k projektovým dokumentacím pro společné územní a stavební řízení staveb s názvem Rybářka, polyfunkční soubor – dům C1 a dům C2. Na své poslední schůzi brněnští radní záležitost projednali a vyjádření ke dvěma projektům schválili.

Předložené dokumentace se zabývají novostavbami dvou polyfunkčních domů na ulici Rybářské. Jedná se
o další etapu zástavby bloku mezi zmíněnou ulicí a Poříčí. První budova s názvem C1 navazuje na uliční frontu a bude mít 8 nadzemních a 1 podzemní podlaží. V domě vzniknou kromě technických a komerčních prostor i kanceláře, byty a ateliéry. Celkově by zde mělo být 31 bytových jednotek.
Druhá budova C2 bude rozdělena na 4 sekce (A, B, C, D) a bude obsahovat 9 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Investor zde plánuje vybudovat 68 studií a 64 bytových jednotek v různých dispozicích.  

Oba projekty respektují funkční a prostorové regulativy ploch a jsou v souladu s koncepcí územního rozvoje města.

Brno požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvy o spolupráci vyplývající ze Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna, které vyřeší záruky na vybudování, budoucí vlastnictví a správu veřejných prostranství (tj. ploch chodníků, komunikace, venkovního parkoviště nebo zeleně).

„Ve vyjádření u projektu C1 požadujeme, aby zde byl na náklady investora přesazen vzrostlý dub, který se nachází na parcele dotčené stavbou. Zároveň s investorem intenzivně jednáme o rekonstrukci a nové podobě malého náměstí před vznikající budovou, kam bude přesazen tento dub a které bude sloužit obyvatelům z okolí. Požadujeme také, aby stavby nevyvolávaly nároky na dodatečné vybudování protihlukových opatření. Rád bych rovněž zmínil, že kolem obslužné komunikace bude vysázeno nové stromořadí. Ploché střechy
u obou objektů budou realizovány se vzrostlou zelení,“
přiblížil radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal.

V případě uzavření smluv, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavků uvedených ve vyjádřeních nemá město Brno ke společnému řízení další připomínky.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky