Přeskočit na obsah

Radní schválili vyjádření k projektové dokumentaci stavby TITANIUM X

21. prosince 2021
Společnost PARTNERS, s. r. o., v zastoupení investora, jímž je společnost JRA Estate, a. s., požádala statutární město Brno o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby TITANIUM X. Na svém posledním zasedání brněnští radní záležitost projednali.

Předložená dokumentace řeší novostavbu administrativního objektu, který bude severní částí bloku při ulici Nové sady. Navazovat bude na stávající objekt s názvem TITANIUM. Budova bude mít 2 podzemní a 9 nadzemních podlaží. V podzemí vznikne více než 170 parkovacích míst, sklady a technické zázemí. V 1. nadzemním podlaží budou umístěny obchodní jednotky, v dalších patrech budou kanceláře. 

Podzemní podlaží bude větší než nadzemní část objektu, na přesahující části bude umístěna nová ulice (mezi domy TITANIUM X a dalším projektem s názvem KOMPLEX CENTROPOLIS). Hlavní vstup do navrhovaného objektu bude z nové ulice, vedlejší vstup bude z ulice Nové sady. 

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“, která vyřeší záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu veřejného prostranství. To znamená stavbu komunikace včetně jejího připojení na ulici Nové sady. Dále se jedná o objekty veřejné zeleně a zajištění zařízení pro zpomalení odtoku dešťové vody. „Ve vyjádření dále požadujeme zachovat prostupnost novou ulicí mezi stavbou TITANIUM X a projektem KOMPLEX CENTROPOLIS, a to bez omezení. Navržená parkovací stání v nové ulici požadujeme naprojektovat jako podélná. Podél ulice Nové sady vyžadujeme výsadbu 2 platanů a v nové ulici vysázení adekvátní zeleně, a to vzhledem k technickým podmínkám, které zde budou panovat. V neposlední řadě je v dokumentu zmíněn požadavek na to, aby byly ploché střechy zelené,“ přiblížil radní pro územní plánování a rozvoj města Brna Filip Chvátal

V případě uzavření uvedené smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavků uvedených ve vyjádření nemá město Brno ke společnému řízení další připomínky.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.