Přeskočit na obsah

Radní schválili podobu dopravní obslužnosti a napojení technické infrastruktury multifukční haly. Vznikne 688 nových parkovacích stání, ale i patky pro lanovku

16. června 2021

Zajištění dopravní obslužnosti a napojení technické infrastruktury multifukční haly u brněnského výstaviště dostává konkrétní podobu. Brněnští radní dnes schválili projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na tuto etapu přípravy významného strategického projektu města Brna.

„Projednávaná dokumentace obsahuje mimo jiné vybudování nové páteřní komunikace o délce 740 metrů, která zajistí propojení stávající mimoúrovňové křižovatky na Hlinkách s ulicí Křížkovského a s částí parkovišť. Nově vznikne 688 parkovacích stání. Vybudovány mají být přístupové chodníky, přístřešky MHD, zelené plochy, příjezdové a výjezdové komunikace, ale také železobetonové patky pro technologii připravované lanové dráhy,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Projekt a následující stavební práce předpokládají úzkou koordinaci s úpravami dopravního řešení v místech hlavně západní části výstaviště. Jedná se například o úpravu silnice I/42 na ulici Bauerova, prodloužení Křížkovského, úpravu dopravní obsluhy areálu koupaliště Riviéra a areálu Policie ČR, úpravu křižovatky u 4. brány veletrhů, přestavbu vozovny dopravního podniku v Pisárkách, umístění pěších lávek spojujících areál BVV a Riviéru, ale i další investiční záměry v této lokalitě,“ přidal další informace radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Součástí návrhu je také vybudování technické infrastruktury. Konkrétně se jedná o prodloužení řadu dešťové kanalizace, přeložku vedení E.ON, přeložku vedení veřejného osvětlení, rozvody vysokého napětí, rozvody optických vedení, přípojky nízkého napětí, přeložku střednětlaké plynové přípojky.

„Dešťová voda z ploch řešeného území bude vedena systémem drenáží, retenčních a akumulačních rýh do uličních vpustí a následně kanalizačními přípojkami do kanalizačních řadů. Kromě řešení modrozelené infrastruktury je dle našeho vyjádření nutné, aby tak významná stavba byla obklopena nejen adekvátní kapacitou parkování, ale i vzrostlou zelení,“ doplnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal a zároveň shrnul dnešní stanovisko: „Z hlediska Územního plánu města Brna je navrhovaný záměr umístěn do plochy, která je součástí stavební návrhové plochy s funkcí ostatní zvláštní plocha. Předkládaný záměr respektuje funkční regulativy plochy, a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města.“

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.

Tři největší česká města Praha, Brno, Ostrava a Moravskoslezský kraj se prezentují na veletrhu MIPIM ve Francii

Ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions se na prestižním mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes letos představí město Ostrava spolu s Moravskoslezským krajem, Prahou a Brnem. Veletrh se uskuteční ve dnech 14. až 17. března 2023. Zahraniční investory a developery seznámí s pestrou nabídkou možností investic jak na svém jádrovém území, tak i na městských pozemcích v průmyslové zóně Mošnov.