Přeskočit na obsah

Radní schválili podobu dopravní obslužnosti a napojení technické infrastruktury multifukční haly. Vznikne 688 nových parkovacích stání, ale i patky pro lanovku

16. června 2021

Zajištění dopravní obslužnosti a napojení technické infrastruktury multifukční haly u brněnského výstaviště dostává konkrétní podobu. Brněnští radní dnes schválili projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na tuto etapu přípravy významného strategického projektu města Brna.

„Projednávaná dokumentace obsahuje mimo jiné vybudování nové páteřní komunikace o délce 740 metrů, která zajistí propojení stávající mimoúrovňové křižovatky na Hlinkách s ulicí Křížkovského a s částí parkovišť. Nově vznikne 688 parkovacích stání. Vybudovány mají být přístupové chodníky, přístřešky MHD, zelené plochy, příjezdové a výjezdové komunikace, ale také železobetonové patky pro technologii připravované lanové dráhy,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Projekt a následující stavební práce předpokládají úzkou koordinaci s úpravami dopravního řešení v místech hlavně západní části výstaviště. Jedná se například o úpravu silnice I/42 na ulici Bauerova, prodloužení Křížkovského, úpravu dopravní obsluhy areálu koupaliště Riviéra a areálu Policie ČR, úpravu křižovatky u 4. brány veletrhů, přestavbu vozovny dopravního podniku v Pisárkách, umístění pěších lávek spojujících areál BVV a Riviéru, ale i další investiční záměry v této lokalitě,“ přidal další informace radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Součástí návrhu je také vybudování technické infrastruktury. Konkrétně se jedná o prodloužení řadu dešťové kanalizace, přeložku vedení E.ON, přeložku vedení veřejného osvětlení, rozvody vysokého napětí, rozvody optických vedení, přípojky nízkého napětí, přeložku střednětlaké plynové přípojky.

„Dešťová voda z ploch řešeného území bude vedena systémem drenáží, retenčních a akumulačních rýh do uličních vpustí a následně kanalizačními přípojkami do kanalizačních řadů. Kromě řešení modrozelené infrastruktury je dle našeho vyjádření nutné, aby tak významná stavba byla obklopena nejen adekvátní kapacitou parkování, ale i vzrostlou zelení,“ doplnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal a zároveň shrnul dnešní stanovisko: „Z hlediska Územního plánu města Brna je navrhovaný záměr umístěn do plochy, která je součástí stavební návrhové plochy s funkcí ostatní zvláštní plocha. Předkládaný záměr respektuje funkční regulativy plochy, a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města.“

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.