Přeskočit na obsah

Radní schválili podobu dopravní obslužnosti a napojení technické infrastruktury multifukční haly. Vznikne 688 nových parkovacích stání, ale i patky pro lanovku

16. června 2021
Zajištění dopravní obslužnosti a napojení technické infrastruktury multifukční haly u brněnského výstaviště dostává konkrétní podobu. Brněnští radní dnes schválili projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na tuto etapu přípravy významného strategického projektu města Brna.

„Projednávaná dokumentace obsahuje mimo jiné vybudování nové páteřní komunikace o délce 740 metrů, která zajistí propojení stávající mimoúrovňové křižovatky na Hlinkách s ulicí Křížkovského a s částí parkovišť. Nově vznikne 688 parkovacích stání. Vybudovány mají být přístupové chodníky, přístřešky MHD, zelené plochy, příjezdové a výjezdové komunikace, ale také železobetonové patky pro technologii připravované lanové dráhy,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Projekt a následující stavební práce předpokládají úzkou koordinaci s úpravami dopravního řešení v místech hlavně západní části výstaviště. Jedná se například o úpravu silnice I/42 na ulici Bauerova, prodloužení Křížkovského, úpravu dopravní obsluhy areálu koupaliště Riviéra a areálu Policie ČR, úpravu křižovatky u 4. brány veletrhů, přestavbu vozovny dopravního podniku v Pisárkách, umístění pěších lávek spojujících areál BVV a Riviéru, ale i další investiční záměry v této lokalitě,“ přidal další informace radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Součástí návrhu je také vybudování technické infrastruktury. Konkrétně se jedná o prodloužení řadu dešťové kanalizace, přeložku vedení E.ON, přeložku vedení veřejného osvětlení, rozvody vysokého napětí, rozvody optických vedení, přípojky nízkého napětí, přeložku střednětlaké plynové přípojky.

„Dešťová voda z ploch řešeného území bude vedena systémem drenáží, retenčních a akumulačních rýh do uličních vpustí a následně kanalizačními přípojkami do kanalizačních řadů. Kromě řešení modrozelené infrastruktury je dle našeho vyjádření nutné, aby tak významná stavba byla obklopena nejen adekvátní kapacitou parkování, ale i vzrostlou zelení,“ doplnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal a zároveň shrnul dnešní stanovisko: „Z hlediska Územního plánu města Brna je navrhovaný záměr umístěn do plochy, která je součástí stavební návrhové plochy s funkcí ostatní zvláštní plocha. Předkládaný záměr respektuje funkční regulativy plochy, a je tedy v souladu s koncepcí územního rozvoje města.“

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.