Přeskočit na obsah

Radní schválili další postup v přípravě chytré čtvrti Špitálka

21. července 2021
Další dva kroky schválili radní v projektu chytré čtvrti Špitálka. Jedním z nich je schválení zpracování tzv. Bílé knihy projektu společností A8000, s. r. o. Dalším je pak schválení smlouvy externí spolupráce k projektovému managementu výstavby této chytré čtvrti se společností Proficheck, s. r. o.

Po roce 2023 by měla začít výstavba nové chytré čtvrti Špitálka, která navazuje na historické centrum města a je zároveň součástí ochranného pásma městské památkové rezervace. Jde o území s vysokou hustotou zastavění a uzavřenou blokovou strukturou. Nacházejí se zde bývalé výrobní areály, které byly dříve průmyslovým centrem města. Dnes tyto chátrající budovy tvoří velkou část místních brownfieldů.

Radní dnes schválili smlouvu se společností A8000, s. r. o., která zpracuje tzv. Bílou knihu projektu chytré čtvrti Špitálka. Předmětem Bílé knihy je stanovení podmínek budoucí výstavby chytré čtvrti na Špitálce vyjádřených v konkrétních popisech a datech či kvantifikovaných požadavcích. Bílá kniha v sobě bude kombinovat požadavky města na urbanisticko-architektonické řešení a požadavky na chytrou čtvrť z hlediska využití inovativních technologií a přístupů. Bílá kniha tak bude sloužit jako závazný podklad pro vyjednávání s investory (předběžná tržní konzultace, soutěžní dialog) a pro zpracování navazující projektové dokumentace, resp. studií předcházejících projektové dokumentaci. Vzhledem k vývoji legislativních požadavků, dotačních programů, ale i s ohledem na postupné zpřesňování záměru v jednotlivých fázích a vyjednávání s investory bude docházet ke zpřesňování a aktualizaci Bílé knihy. Bílá kniha proto bude otevřený dokument, se kterým se bude průběžně pracovat.

Bílá kniha navazuje na tzv. MASTERPLAN – Rozvoj lokality Špitálka, který zpracovávala taktéž společnost A8000, s. r. o. Smyslem Bílé knihy je rozvést tento původní urbanisticko-architektonický návrh a doplnit jej z hlediska využití plánovaných inovativních technologií a přístupů, které chceme v této čtvrti aplikovat. Bude tedy v sobě zohledňovat i výstupy z expertních stolů, které jsme na jednotlivé oblasti konceptu chytrých měst na podzim loňského roku zorganizovali,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Náklady na zpracování Bílé knihy ve výši 480 000,- Kč bez DPH budou zcela hrazeny z evropského projektu Horizon 2020 RUGGEDISED.

Radní dále schválili smlouvu o dílo se společností Proficheck, s. r. o., v rámci výběrového řízení „Externí spolupráce k projektovému managementu výstavby chytré čtvrti Špitálka“.

Bílá kniha má sloužit jako základ při hledání budoucích investorů. K tomu, abychom v tomto náročném procesu stanovování si podmínek v území a soutěžení strategického partnera byli úspěšní, potřebujeme využít služeb společnosti, která má náležité zkušenosti ze světa developmentu. Z toho důvodu jsme vysoutěžili společnost Proficheck, s. r. o., která nám pomůže při realizaci tohoto projektu,“ sdělil Tomáš Koláčný.

Celková cena za služby dle schválené smlouvy nesmí překročit částku 800 000,- Kč bez DPH.

Více informací o projektu chytré čtvrti Špitálka naleznete na https://respitalka.brno.cz/.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz 

Nejnovější tiskové zprávy

Nejméně rozvodů, stabilní nezaměstnanost, více slunečných dnů. Jaká čísla definují Brno 2022?

Tisíc lidí si loni nově zapsalo do kolonky „trvalé bydliště“ město Brno a počet obyvatel tak vzrostl na 381 tisíc. Dětí se zato narodilo (stejně jako jinde v České republice) ve srovnání s rokem 2021 méně. Nejméně v novodobé historii bylo rozvodů – 659. Nejen demografická, ale i další zajímavá data o městě (třeba kolik bylo požárů, kolik stál průměrně byt nebo kolik spadlo srážek) shrnuje zpráva Brno v číslech.

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.