Přeskočit na obsah

Radní schválili další postup v přípravě chytré čtvrti Špitálka

21. července 2021

Další dva kroky schválili radní v projektu chytré čtvrti Špitálka. Jedním z nich je schválení zpracování tzv. Bílé knihy projektu společností A8000, s. r. o. Dalším je pak schválení smlouvy externí spolupráce k projektovému managementu výstavby této chytré čtvrti se společností Proficheck, s. r. o.

Po roce 2023 by měla začít výstavba nové chytré čtvrti Špitálka, která navazuje na historické centrum města a je zároveň součástí ochranného pásma městské památkové rezervace. Jde o území s vysokou hustotou zastavění a uzavřenou blokovou strukturou. Nacházejí se zde bývalé výrobní areály, které byly dříve průmyslovým centrem města. Dnes tyto chátrající budovy tvoří velkou část místních brownfieldů.

Radní dnes schválili smlouvu se společností A8000, s. r. o., která zpracuje tzv. Bílou knihu projektu chytré čtvrti Špitálka. Předmětem Bílé knihy je stanovení podmínek budoucí výstavby chytré čtvrti na Špitálce vyjádřených v konkrétních popisech a datech či kvantifikovaných požadavcích. Bílá kniha v sobě bude kombinovat požadavky města na urbanisticko-architektonické řešení a požadavky na chytrou čtvrť z hlediska využití inovativních technologií a přístupů. Bílá kniha tak bude sloužit jako závazný podklad pro vyjednávání s investory (předběžná tržní konzultace, soutěžní dialog) a pro zpracování navazující projektové dokumentace, resp. studií předcházejících projektové dokumentaci. Vzhledem k vývoji legislativních požadavků, dotačních programů, ale i s ohledem na postupné zpřesňování záměru v jednotlivých fázích a vyjednávání s investory bude docházet ke zpřesňování a aktualizaci Bílé knihy. Bílá kniha proto bude otevřený dokument, se kterým se bude průběžně pracovat.

Bílá kniha navazuje na tzv. MASTERPLAN – Rozvoj lokality Špitálka, který zpracovávala taktéž společnost A8000, s. r. o. Smyslem Bílé knihy je rozvést tento původní urbanisticko-architektonický návrh a doplnit jej z hlediska využití plánovaných inovativních technologií a přístupů, které chceme v této čtvrti aplikovat. Bude tedy v sobě zohledňovat i výstupy z expertních stolů, které jsme na jednotlivé oblasti konceptu chytrých měst na podzim loňského roku zorganizovali,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Náklady na zpracování Bílé knihy ve výši 480 000,- Kč bez DPH budou zcela hrazeny z evropského projektu Horizon 2020 RUGGEDISED.

Radní dále schválili smlouvu o dílo se společností Proficheck, s. r. o., v rámci výběrového řízení „Externí spolupráce k projektovému managementu výstavby chytré čtvrti Špitálka“.

Bílá kniha má sloužit jako základ při hledání budoucích investorů. K tomu, abychom v tomto náročném procesu stanovování si podmínek v území a soutěžení strategického partnera byli úspěšní, potřebujeme využít služeb společnosti, která má náležité zkušenosti ze světa developmentu. Z toho důvodu jsme vysoutěžili společnost Proficheck, s. r. o., která nám pomůže při realizaci tohoto projektu,“ sdělil Tomáš Koláčný.

Celková cena za služby dle schválené smlouvy nesmí překročit částku 800 000,- Kč bez DPH.

Více informací o projektu chytré čtvrti Špitálka naleznete na https://respitalka.brno.cz/.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz 

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.