Přeskočit na obsah

Radní schválili Akční plán č. 1 Strategie kultury a kreativních odvětví

02. prosince 2020
Radní dnes doporučili zastupitelům schválit Akční plán č. 1 Strategie kultury a kreativních odvětví, a to na roky 2021–2022.

Strategie kultury a kreativních odvětví byla přijata Zastupitelstvem města Brna v květnu roku 2018. Ve
strategické části stanovila vizi kulturního a kreativního Brna a 5 cílů kulturní politiky k roku 2050. Programová
část rozvedla cíle do 17 priorit a 53 opatření k roku 2025. Nejnižším patrem strategie jsou akční plány vymezující specifické aktivity k naplnění opatření, priorit, cílů i samotné vize.

„Akční plán rozšiřuje a zpřesňuje schválenou strategii kultury a kreativních odvětví o konkrétní aktivity, na jejichž realizaci se chce vedení města zaměřit v následujících dvou letech. Na výsledné podobě předkládaného návrhu akčního plánu se formou připomínek podíleli jak ředitelé městem zřizovaných kulturních příspěvkových organizací, tak i odborná veřejnost,“ vysvětlil brněnský náměstek Tomáš Koláčný.

Aktuálně schválená verze, kterou musí ještě schválit zastupitelstvo, je třetí verzí, která reflektuje připomínkování z letošního října.

„Akční plán na období 2021–2022 obsahuje 31 aktivit sloučených do čtyř skupin: Systém a koordinace, Mapování, data, aplikace, Infrastruktura a Akce. Je zde uvedeno, o jaké opatření z programové části jde, na jaké aktivita navazuje, konkrétní úkoly pro jednotlivé roky platnosti plánu, odpovědnost za realizaci a finanční zdroje potřebné pro realizaci aktivit,“ přiblížil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Jednotlivé aktivity mají také v rámci plánování svou prioritu:
•    Kritická – bezpodmínečně nutná aktivita (tzv. aktivita 0)
•    Důležitá – aktivita je nezbytná pro realizaci klíčových bodů Strategie kultury a kreativních odvětví a další činnosti Odboru kultury MMB
•    Běžná – výhledově potřebná aktivita, bez nezbytného časového ohraničení
•    Nízká – rozšiřující aktivita uskutečněná pouze v případě dostatečných finančních a časových zdrojů„Jelikož text samotné Strategie kultury a kreativních odvětví nepředjímá žádný závažný krizový scénář, byla na začátek tohoto plánu začleněna aktivita 0 reagující na dopady současné světové pandemické krize,“ doplnil Marek Fišer.

Koordinaci realizace a průběžné vyhodnocení Akčního plánu zajistí Magistrát města Brna prostřednictvím Oddělení koncepce a rozvoje Odboru kultury MMB ve spolupráci s kulturními příspěvkovými organizacemi, s ostatními věcně příslušnými odbory MMB a zástupci odborné i laické veřejnosti.
Veškeré dokumenty strategického plánování v kultuře, a to včetně Akčního plánu č. 1, jsou také k dispozici na adrese kulturniparlament.brno.cz.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.