Přeskočit na obsah

Radní schválili Akční plán č. 1 Strategie kultury a kreativních odvětví

02. prosince 2020

Radní dnes doporučili zastupitelům schválit Akční plán č. 1 Strategie kultury a kreativních odvětví, a to na roky 2021–2022.

Strategie kultury a kreativních odvětví byla přijata Zastupitelstvem města Brna v květnu roku 2018. Ve
strategické části stanovila vizi kulturního a kreativního Brna a 5 cílů kulturní politiky k roku 2050. Programová
část rozvedla cíle do 17 priorit a 53 opatření k roku 2025. Nejnižším patrem strategie jsou akční plány vymezující specifické aktivity k naplnění opatření, priorit, cílů i samotné vize.

„Akční plán rozšiřuje a zpřesňuje schválenou strategii kultury a kreativních odvětví o konkrétní aktivity, na jejichž realizaci se chce vedení města zaměřit v následujících dvou letech. Na výsledné podobě předkládaného návrhu akčního plánu se formou připomínek podíleli jak ředitelé městem zřizovaných kulturních příspěvkových organizací, tak i odborná veřejnost,“ vysvětlil brněnský náměstek Tomáš Koláčný.

Aktuálně schválená verze, kterou musí ještě schválit zastupitelstvo, je třetí verzí, která reflektuje připomínkování z letošního října.

„Akční plán na období 2021–2022 obsahuje 31 aktivit sloučených do čtyř skupin: Systém a koordinace, Mapování, data, aplikace, Infrastruktura a Akce. Je zde uvedeno, o jaké opatření z programové části jde, na jaké aktivita navazuje, konkrétní úkoly pro jednotlivé roky platnosti plánu, odpovědnost za realizaci a finanční zdroje potřebné pro realizaci aktivit,“ přiblížil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Jednotlivé aktivity mají také v rámci plánování svou prioritu:
•    Kritická – bezpodmínečně nutná aktivita (tzv. aktivita 0)
•    Důležitá – aktivita je nezbytná pro realizaci klíčových bodů Strategie kultury a kreativních odvětví a další činnosti Odboru kultury MMB
•    Běžná – výhledově potřebná aktivita, bez nezbytného časového ohraničení
•    Nízká – rozšiřující aktivita uskutečněná pouze v případě dostatečných finančních a časových zdrojů„Jelikož text samotné Strategie kultury a kreativních odvětví nepředjímá žádný závažný krizový scénář, byla na začátek tohoto plánu začleněna aktivita 0 reagující na dopady současné světové pandemické krize,“ doplnil Marek Fišer.

Koordinaci realizace a průběžné vyhodnocení Akčního plánu zajistí Magistrát města Brna prostřednictvím Oddělení koncepce a rozvoje Odboru kultury MMB ve spolupráci s kulturními příspěvkovými organizacemi, s ostatními věcně příslušnými odbory MMB a zástupci odborné i laické veřejnosti.
Veškeré dokumenty strategického plánování v kultuře, a to včetně Akčního plánu č. 1, jsou také k dispozici na adrese kulturniparlament.brno.cz.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.