Přeskočit na obsah

Radní projednali vyjádření města k záměru výstavby manipulačních hal na brněnském letišti

26. ledna 2022
Na konci loňského roku zveřejnil Krajský úřad Jihomoravského kraje informaci o podaném oznámení stavebního záměru nazvaného Doplnění infrastruktury pro leteckou překládku – manipulační hala II a manipulační hala III na letišti Brno-Tuřany. Jednalo by se o haly pro rychloobrátkovou překládku zásilek pro společnost Letiště Brno, a. s, která je také oznamovatelem záměru. Brněnští radní se dnes záměrem zabývali a schválili vyjádření do zjišťovacího řízení.

„Stavební záměr by měl vliv jak na území města Brna, tak na život občanů v něm žijících. Jedná se zejména o občany z městských částí Brno-Slatina a Brno-Tuřany. Z tohoto důvodu se k danému záměru vyjádříme už v tzv. zjišťovacím řízení. To má za cíl upřesnit a posoudit informace, které jsou k záměru vázané. Už nyní v záměru například chyběly údaje o předpokládaném dalším rozvoji letiště a o etapizaci plánovaných staveb, zejména vzhledem k dopravní infrastruktuře,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Ve schváleném vyjádření požaduje Rada města Brna doplnit, odůvodnit nebo vyřešit následující záležitosti: „První oblastí je doprava. Je zřejmé, že provoz manipulačních hal vyvolá významné dopravní zatížení v lokalitě. Z tohoto důvodu je nezbytné vypracovat studii, která zahrne nejen dopravní zatížení vyvolané záměrem, ale také dalšími plánovanými stavebními záměry, které budou využívat napojení na dálnici D1 křižovatkami Řípská-jih a Řípská-sever. Řešením by mohlo být prodloužení slepé komunikace vedoucí k letišti, a to po severní okraj letiště k silnici mezi Tuřany a Slatinou, tedy výhledově mezi obchvatem Tuřan a Černovickou terasou. Nutné také bude vybudovat dopravní napojení letištních ploch na dálnici D1, sjezd z D1 a obchvat Tuřan,“ upřesnil Petr Hladík.

Další připomínka směřuje k tomu, že je umístění jedné z hal v kolizi s kolejištěm veřejného logistického centra. To je vymezeno v územněplánovacích podkladech (v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje a v návrhu nového Územního plánu města Brna).

Poslední bod vyjádření zmiňuje nutnost posouzení akustické situace v dané lokalitě. „Nezbytné je také posoudit aktuální stav dopravy na Řípské a Tuřance, jejichž užívání nelze omezit ani vyloučit. Posouzení je potřebné z toho důvodu, že doprava bude vedena i obytnou zástavbou,“ dodal Petr Hladík.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.