Přeskočit na obsah

Radní projednali vyjádření města k záměru výstavby manipulačních hal na brněnském letišti

26. ledna 2022

Na konci loňského roku zveřejnil Krajský úřad Jihomoravského kraje informaci o podaném oznámení stavebního záměru nazvaného Doplnění infrastruktury pro leteckou překládku – manipulační hala II a manipulační hala III na letišti Brno-Tuřany. Jednalo by se o haly pro rychloobrátkovou překládku zásilek pro společnost Letiště Brno, a. s, která je také oznamovatelem záměru. Brněnští radní se dnes záměrem zabývali a schválili vyjádření do zjišťovacího řízení.

„Stavební záměr by měl vliv jak na území města Brna, tak na život občanů v něm žijících. Jedná se zejména o občany z městských částí Brno-Slatina a Brno-Tuřany. Z tohoto důvodu se k danému záměru vyjádříme už v tzv. zjišťovacím řízení. To má za cíl upřesnit a posoudit informace, které jsou k záměru vázané. Už nyní v záměru například chyběly údaje o předpokládaném dalším rozvoji letiště a o etapizaci plánovaných staveb, zejména vzhledem k dopravní infrastruktuře,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Ve schváleném vyjádření požaduje Rada města Brna doplnit, odůvodnit nebo vyřešit následující záležitosti: „První oblastí je doprava. Je zřejmé, že provoz manipulačních hal vyvolá významné dopravní zatížení v lokalitě. Z tohoto důvodu je nezbytné vypracovat studii, která zahrne nejen dopravní zatížení vyvolané záměrem, ale také dalšími plánovanými stavebními záměry, které budou využívat napojení na dálnici D1 křižovatkami Řípská-jih a Řípská-sever. Řešením by mohlo být prodloužení slepé komunikace vedoucí k letišti, a to po severní okraj letiště k silnici mezi Tuřany a Slatinou, tedy výhledově mezi obchvatem Tuřan a Černovickou terasou. Nutné také bude vybudovat dopravní napojení letištních ploch na dálnici D1, sjezd z D1 a obchvat Tuřan,“ upřesnil Petr Hladík.

Další připomínka směřuje k tomu, že je umístění jedné z hal v kolizi s kolejištěm veřejného logistického centra. To je vymezeno v územněplánovacích podkladech (v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje a v návrhu nového Územního plánu města Brna).

Poslední bod vyjádření zmiňuje nutnost posouzení akustické situace v dané lokalitě. „Nezbytné je také posoudit aktuální stav dopravy na Řípské a Tuřance, jejichž užívání nelze omezit ani vyloučit. Posouzení je potřebné z toho důvodu, že doprava bude vedena i obytnou zástavbou,“ dodal Petr Hladík.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.