Přeskočit na obsah

Radní projednali návrhy na poskytnutí dotací v oblasti kultury

27. ledna 2021

Brněnští radní dnes na své schůzi projednali materiál, který se zabývá návrhy dotací z rozpočtu města v oblasti kultury pro letošní rok a také dvouleté období 2021–2022. Tyto návrhy budou předloženy na únorovém zasedání zastupitelstva, které rozhodne o výsledcích dotačního řízení.

„O podporu bylo možné žádat v devíti vypsaných dotačních programech, které se zaměřují na audiovizi, divadla, performance a cirkusy, hudbu, celoroční činnost hudebních klubů, kulturně vzdělávací a zájmové činnosti, literaturu, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, tanec, výtvarné umění, fotografii, design a architekturu,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Zájemci mohli žádat o dotace v jednoletém programu na rok 2021 nebo ve dvouletém na roky 2021–2022. Odbor kultury Magistrátu města Brna obdržel celkem 327 žádostí, z toho 299 o jednoleté a 28 o dvouleté dotace.  

„Celkem se na programovou podporu kultury, kterou nezřizuje město, v letošním roce rozdělí 36 milionů korun. Původně bylo sice plánováno skoro 40 milionů, ale s ohledem na nutné škrty v rozpočtu v souvislosti s covid-19 bylo nutno přistoupit ke krácení i zde,“ vysvětlil radní pro kulturu Marek Fišer.

Žadatelé najdou výsledky po konání zasedání Zastupitelstva města Brna na portálu https://apl.brno.cz/dotace/. Zároveň jim bude bez prodlení zasláno písemné sdělení o neschválení dotace, příjemci dotace budou naopak vyzváni k podpisu smlouvy.

Smlouvy však budou uzavřeny pouze s těmi subjekty, které mají v pořádku dořešeno vyúčtování dotací z předchozího roku a zároveň plní zákonné povinnosti. U právnických osob je tím myšlena zejména povinnost uveřejnění účetních závěrek či přehledu o majetku a závazcích dle účetnictví subjektu v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve sbírce listin ve veřejném rejstříku.

Příjemci dotací musí poskytnout potřebnou součinnost k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace do 30. června kalendářního roku, ve kterém jim byla dotace schválena. V opačném případě bude Zastupitelstvu města Brna předložen návrh na zrušení schválené dotace.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.