Přeskočit na obsah

Radní projednali návrhy na poskytnutí dotací v oblasti kultury

27. ledna 2021
Brněnští radní dnes na své schůzi projednali materiál, který se zabývá návrhy dotací z rozpočtu města v oblasti kultury pro letošní rok a také dvouleté období 2021–2022. Tyto návrhy budou předloženy na únorovém zasedání zastupitelstva, které rozhodne o výsledcích dotačního řízení.

„O podporu bylo možné žádat v devíti vypsaných dotačních programech, které se zaměřují na audiovizi, divadla, performance a cirkusy, hudbu, celoroční činnost hudebních klubů, kulturně vzdělávací a zájmové činnosti, literaturu, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, tanec, výtvarné umění, fotografii, design a architekturu,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Zájemci mohli žádat o dotace v jednoletém programu na rok 2021 nebo ve dvouletém na roky 2021–2022. Odbor kultury Magistrátu města Brna obdržel celkem 327 žádostí, z toho 299 o jednoleté a 28 o dvouleté dotace.  

„Celkem se na programovou podporu kultury, kterou nezřizuje město, v letošním roce rozdělí 36 milionů korun. Původně bylo sice plánováno skoro 40 milionů, ale s ohledem na nutné škrty v rozpočtu v souvislosti s covid-19 bylo nutno přistoupit ke krácení i zde,“ vysvětlil radní pro kulturu Marek Fišer.

Žadatelé najdou výsledky po konání zasedání Zastupitelstva města Brna na portálu https://apl.brno.cz/dotace/. Zároveň jim bude bez prodlení zasláno písemné sdělení o neschválení dotace, příjemci dotace budou naopak vyzváni k podpisu smlouvy.

Smlouvy však budou uzavřeny pouze s těmi subjekty, které mají v pořádku dořešeno vyúčtování dotací z předchozího roku a zároveň plní zákonné povinnosti. U právnických osob je tím myšlena zejména povinnost uveřejnění účetních závěrek či přehledu o majetku a závazcích dle účetnictví subjektu v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve sbírce listin ve veřejném rejstříku.

Příjemci dotací musí poskytnout potřebnou součinnost k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace do 30. června kalendářního roku, ve kterém jim byla dotace schválena. V opačném případě bude Zastupitelstvu města Brna předložen návrh na zrušení schválené dotace.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.