Přeskočit na obsah

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

23. listopadu 2022

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

„Rozpočet byl připravován v mimořádně nejisté době, která je ovlivněna ruskou agresí na Ukrajině, důsledky pandemie covid-19 a rostoucími cenami komodit a energií. Vysoká míra inflace sice znamená pro Brno vyšší daňové příjmy, ale současně vytváří tlak na výdajovou stranu rozpočtu, zejména na výdaje na energie, platy a finanční prostředky pro městské části,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Radní doporučili zastupitelům:

  • Vzít na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Brna (tj. města Brna a městských částí) na rok 2023: 

údaje
v mil. Kč

schválený
rozpočet
2022

návrh
rozpočtu
2023

rozdíl

%

ZDROJE

19 079,4

19 535,9

+456,5

+2,4

Příjmy

15 431,3

17 376,1

+1 944,8

+12,6

Financování

  3 648,1

  2 159,8

-1 488,3

-40,8

VÝDAJE

19 079,4

19 535,9

+456,5

+2,4

  

  • Schválit návrh rozpočtu města Brna (bez rozpočtů městských částí) na rok 2023:  

údaje
v mil. Kč

schválený
rozpočet
2022

návrh
rozpočtu
2023

rozdíl

%

ZDROJE

17 217,9

18 094,9

+877,0

+5,1

Příjmy

14 450,9

16 442,4

+1 991,5

+13,8

- daňové

11 709,4

14 283,5

+2 574,1

+22,0

- nedaňové

     600,1

     647,9

+47,8

+8,0

- kapitálové

     971,0

     350,6

-620,4

-63,9

- transfery

  1 170,4

  1 160,4

-10,0

-0,9

Financování

  2 767,0

  1 652,5

-1 114,5

-40,3

 

 

 

 

 

VÝDAJE

17 217,9

18 094,9

+877,0

+5,1

Běžné (provozní)

11 105,6

12 821,9

+1 716,3

+15,5

Kapitálové

  6 112,3

  5 273,0

-839,3

-13,7

 

„S přihlédnutím k nejisté situaci v oblasti vývoje cen energií bude v rozpočtu vytvořena rezerva v objemu 700 milionů Kč. Na dofinancování investičních potřeb města Brna je v rozpočtu navržen úvěr v objemu 2,3 miliardy Kč, který může být během roku 2023 navýšen v závislosti na postupu přípravy výstavby významných investičních akcí města Brna,“ doplnila předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva města Brna Andrea Pazderová.

V návrhu rozpočtu zůstává zachováno, že vysoký podíl (téměř 30 procent) celkových výdajů tvoří ty kapitálové. K nejvýznamnějším akcím patří:

  • v odvětví dopravy VMO Tomkovo nám./Rokytova, VMO Žabovřeská, dokončení rekonstrukce Mendlova náměstí, prodloužení tramvajové tratě Lesná, předprostor Kounicova–Šumavská a příprava projektu EUROPOINT Brno, tedy modernizace celého železničního uzlu Brno;  
  • v odvětví sportu a tělovýchovy multifunkční hala, dokončení 25m bazénu na stadionu za Lužánkami a příprava sportovního areálu Anthropos;
  • v odvětví kultury Janáčkovo kulturní centrum a Arnoldova vila (dokončení Centra dialogu a revitalizace zahrady);
  • v ostatních odvětvích rekonstrukce vodojemů na Žlutém kopci a výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou.

V příštím roce bude dokončen projekt Dostavba kanalizace v Brně II, na nějž je v této závěrečné fázi alokováno 78 milionů Kč, na rekonstrukce stávající vodohospodářské infrastruktury je dále vyčleněno 834 milionů Kč. Z Fondu bytové výstavby bude na výstavbu nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou použito téměř 260 milionů Kč.

 

Zveřejnění návrhu rozpočtu na internetových stránkách
Návrh rozpočtu města Brna bude zveřejněn na úřední desce a na webu města www.brno.cz v termínu od 25. 11. 2022.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně (doručením na Odbor rozpočtu a financování MMB do 9. 12. 2022), nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města Brna, které se bude konat 13. 12. 2022.

 

 

 

Kontakt pro média

Tiskové středisko MMB

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.