Přeskočit na obsah

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2022

16. listopadu 2021
Rada města Brna na dnešní schůzi projednala návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2022 a doporučila Zastupitelstvu města Brna:

•    vzít na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Brna (tj. města Brna a městských částí) na rok 2022:

Údaje v mil. Kč

Schválený rozpočet 2021

Návrh rozpočtu 2022

Rozdíl

%

ZDROJE

17 181,0

18 751,6

+1 570,6

+9,1

Příjmy

14 748,1

15 431,3

  +683,2

+4,6

Financování

  2 432,9

  3 320,3

  +887,4

+36,5

VÝDAJE

17 181,0

18 751,6

+1 570,6

+9,1

•    schválit návrh rozpočtu města Brna (bez rozpočtů městských částí) na rok 2022: 

Údaje v mil. Kč

Schválený rozpočet 2021

Návrh rozpočtu 2022

Rozdíl

%

ZDROJE

15 275,8

17 217,9

+1 942,1

+12,7

Příjmy

13 767,8

14 450,9

   +683,1

+5,0

- daňové

  9 599,8

11 709,4

+2 109,6

+22,0

- nedaňové

     830,7

     600,1

    -230,6

-27,8

- kapitálové

  1 710,7

     971,0

    -739,7

-43,2

- transfery

  1 626,6

  1 170,4

    -456,2

-28,0

Financování

  1 508,0

  2 767,0

+1 259,0

+83,5

 

 

 

 

 

VÝDAJE

15 275,8

17 217,9

+1 942,1

+12,7

Běžné (provozní)

10 515,3

11 105,6

   +590,3

  +5,6

Kapitálové

  4 760,5

  6 112,3

+1 351,8

+28,4


„Změna rozpočtového určení daní pro obce a dobrý výběr daní umožňují oproti schválenému rozpočtu letošního roku výrazně navýšit návrh rozpočtu klíčových příjmů města Brna, tedy daňových výnosů. Rozpočet nedaňových příjmů na příští rok naopak klesá, nepočítá s dividendami od společností s majetkovou účastí města. Významnou část rozpočtu města Brna na příští rok tvoří příjmy z prodeje majetku. Město nepočítá s prodejem akcií Technologického parku Brno, ale prodejem nevyužívaných pozemků a budov získá téměř 1 miliardu korun,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Příznivé plnění daní umožňuje vrátit rozpočet běžných výdajů na úroveň roku 2020 (+380 mil. Kč) a pokrýt další potřeby města a městských částí (+200 mil. Kč). „S přihlédnutím k nejisté situaci ve vývoji cen energií
a platových tarifů bude v rozpočtu vytvořena rezerva v objemu 500 milionů korun. Na dofinancování investičních potřeb města je v rozpočtu navržen úvěr v objemu 3 miliardy korun,“
doplnila předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva města Brna Andrea Pazderová.

V návrhu rozpočtu zůstává zachován vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích (35,5 %). K nejvýznamnějším akcím patří:

•    v odvětví dopravy prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu MU v Bohunicích, VMO Žabovřeská I, VMO Tomkovo nám./Rokytova, úprava Mendlova náměstí a příprava projektu EUROPOINT Brno – městská infrastruktura,
•    v odvětví sportu a tělovýchovy multifunkční sportovní a kulturní centrum, atletická hala v kampusu, 25m bazén na stadionu za Lužánkami, sportovní areál Anthropos a wellness na Kraví hoře,
•    v odvětví kultury Janáčkovo kulturní centrum.

Pokračuje realizace významného projektu Dostavba kanalizace v Brně II. (399 milionů Kč), na rekonstrukce stávající vodohospodářské infrastruktury je dále vyčleněno 685 milionů Kč. Z Fondu bytové výstavby bude na výstavbu nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou použito téměř 400 milionů Kč.

Zveřejnění návrhu rozpočtu na internetových stránkách
Návrh rozpočtu města Brna bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města www.brno.cz, a to v termínu od 19. listopadu do 7. prosince 2021.

V případě příznivé epidemiologické situace se, nad rámec povinností stanovených legislativou, uskuteční 1. prosince  v 17 h v Zastupitelském sále na Nové radnici veřejná prezentace návrhu rozpočtu. 

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně (doručením na Odbor rozpočtu a financování MMB do 3. prosince 2021), nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města Brna, které se bude konat 7. prosince 2021.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.