Radní podpořili žádost zahrádkářů o poskytnutí dotace na rok 2024

  • 22. listopadu 2023

V roce 2022 podepsali zástupci města a Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Brno-město memorandum o spolupráci. Jednou z forem podpory jsou také individuální dotace. Radní dnes doporučili zastupitelům, aby výše uvedené organizaci schválili poskytnutí dotace 100 tisíc Kč.

„Zahrádkáři tvoří unikátní komunitu, která ve městě spravuje několik kolonií. Ty jsou důležitým místem pro seberealizaci občanů i pro odpočinek a pobyt v blízko dostupné přírodě. Tato speciální místa se daří otevírat i veřejnosti, čehož si cením,“ uvedl náměstek primátorky Jaroslav Suchý.

Peníze by zahrádkáři mohli využít na zajištění kvalitního programu akcí, které pořádají. Jedná se o výstavy, školení, přednášky nebo různé vzdělávací aktivity. Z dotace lze hradit například tisk propagačních materiálů, personální obsazení nebo ceny do soutěží. Díky tomu dojde k větší popularizaci zahrádkaření, podpoře ekologické výchovy nebo navázání kontaktů s odbornou veřejností a různými spolky.


Foto: MMB

Nejnovější tiskové zprávy