Radní podpořili plánované změny v parku Danuše Muzikářové

  • 23. září 2020
Před dvěma lety vyhlásila městská část architektonicko-urbanistickou soutěž o podobu parku při ulici Rooseveltova. Na základě vyhlášeného vítězného návrhu začala příprava změny regulačního plánu městské památkové rezervace a s tím související změny územního plánu. Rada města Brna dnes doporučila, aby zastupitelé obě změny vydali.

„Ideovou soutěž o podobu nově pojmenovaného parku Danuše Muzikářové vyhrál pan architekt Jiří Vokřál s jeho týmem. Na základě jejich návrhu a požadavku městské části Brno-střed začal Odbor územního plánování a rozvoje zpracovávat změnu regulačního plánu městské památkové rezervace. Ta by umožnila dostavět uliční štít budovy na Rooseveltově 4 a další úpravy parku,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal, který byl rovněž jedním ze členů poroty.

Pro úpravy parku obsažené ve vítězném návrhu je nutná změna územního plánu. „Dům, který při parku vznikne, vymezí s nynější zástavbou nový veřejný prostor. Vznikne tak živé městské místo s kavárnami, terasami pro letní zahrádky, s vodním prvkem a novým stromořadím. Máme za sebou zhruba roční dohadovací řízení s Ministerstvem kultury ohledně dostavby ulice Rooseveltova a možnosti podzemních garáží,“ doplnil Filip Chvátal. Výsledná podoba území umožní revitalizaci parku i rekonstrukci historicky hodnotného paláce Typos, včetně divadelního sálu v podzemí, veřejného wc a podzemních garáží.

Rekonstrukce parku i paláce Typos tak nyní mohou konečně pokračovat.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy