Přeskočit na obsah

Radní jmenovali vedoucího projektového týmu pro novou čtvrť Trnitá

30. října 2019
Rada dnes schválila zařazení projektu Nová čtvrť Trnitá mezi strategické projekty města Brna a jmenovala vedoucím projektového týmu ředitele Kanceláře architekta města Brna Michala Sedláčka. Základy nové čtvrti budou tvořit široký bulvár, kvalitní ulice a veřejná prostranství, oživené nábřeží, ale také moderní hlavní nádraží.

Radní na své dnešní schůzi schválili zařazení projektu Nová čtvrť Trnitá mezi strategické projekty města Brna a jeho přidělení Řídícímu výboru pro strategické projekty v gesci úseku 1. náměstka primátorky. Rovněž jmenovali s účinností od 31. 10. 2019 Filipa Chvátala členem uvedeného řídícího výboru. Na základě dnešního schválení výjimky ze Statutu řídících výborů (spočívající v tom, že vedoucí projektového týmu nebude jmenován řídícím výborem, ale Radou města Brna) pak jmenovali ředitele Kanceláře architekta města Brna Michala Sedláčka vedoucím projektového týmu zmíněného strategického projektu.

Nová čtvrť Trnitá je jedním z nejvýznamnějších rozvojových projektů v Brně. Příprava bude zahrnovat komplexní proces zpracování, respektive aktualizace projektové dokumentace především dopravní a technické infrastruktury, jejímž investorem bude město Brno. „V tomto území je potřeba vybudovat protipovodňová opatření a vypsat soutěž na podobu nábřeží řeky Svratky. Zároveň bude zpracován kompletní projekt, ve kterém budou zaneseny cestní sítě, infrastruktura, dopravní obslužnost a detailní plán výstavby. Vznikne stavební program, v němž budou zaneseny požadavky na investory. Chceme, aby bylo v této lokalitě zastoupeno bydlení i služby. Model budoucí čtvrti si lidé mohou prohlédnout v Čekárně na dolním nádraží,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Kancelář architekta města Brna má dva stěžejní úkoly: dokončení nového územního plánu města do roku 2022 a rozvoj nové čtvrti Trnitá s novým nádražím. KAM vedla zpracovatelský tým urbanistické studie Opuštěná–Trnitá a byla zpracovatelem aktualizace územní studie Jižní čtvrť, kterou městu Brnu odevzdá v listopadu. V současné době připravujeme ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty dopravně-architektonickou soutěž na podobu nového nádraží. Dalším logickým krokem je ustavení projektového týmu pod vedením KAM. Tento tým bude katalyzátorem dalšího postupu,“ řekl ředitel KAM Brno Michal Sedláček.

Trnitá nabídne stovky nových bytů a domov až pro 15 tisíc lidí. Bude to živá čtvrť lemovaná nábřežím řeky Svratky, parky a dominantou Petrova na horizontu. Jejím srdcem bude široký bulvár, který se rozvine od budoucího hlavního nádraží až k ulici Nové sady. 

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Technologický park Brno se stal městskou laboratoří díky studentské soutěži MUNISS

Technologický park Brno jako městská laboratoř bylo téma letošní Meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS. Tu od roku 2011 pořádá Magistrát města Brna. Tři multioborové týmy si odnesly nejen peněžní odměnu, ale jejich nápady můžou být zakomponovány přímo v areálu Technologického parku.

Teplárny Brno a ČEZ uzavřely smlouvu o spolupráci na projektu „Dodávky tepla z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna“

Další milník při přípravě horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna byl dosažen. Představitelé společností ČEZ a Teplárny Brno dnes za přítomnosti premiéra Petra Fialy a primátorky města Brna Markéty Vaňkové podepsali v Brně smlouvu o spolupráci. Ta stanovuje další kroky na projektu, který má Brnu zajistit spolehlivé dodávky tepla a výrazně snížit jeho závislosti na plynu. ČEZ a Teplárny Brno shodně deklarovaly vůli pokračovat v maximální koordinaci a dál pracovat na upřesnění parametrů projektu včetně identifikace možností dotačního financování.

Minulost i budoucnost. Zoo Brno slaví 70 let od otevření výstavou v Urban centru

V letošním roce slaví brněnská zoo 70 let od svého otevření. Historii, současnost i budoucnost a význam Zoo Brno představuje nová výstava v Urban centru, která začne ve čtvrtek 25. května a potrvá do 10. července.

Město osadilo střechy osmi městských budov fotovoltaikou, ušetří 20 milionů korun

Městská akciová společnost SAKO Brno SOLAR dokončuje instalaci fotovoltaických panelů na střechách osmi  budov v majetku města. Současně podává žádost o dotace na dalších 55 výroben a v různých fázích projektové přípravy má rozpracováno 70 realizací