Přeskočit na obsah

Radní jmenovali vedoucího projektového týmu pro novou čtvrť Trnitá

30. října 2019

Rada dnes schválila zařazení projektu Nová čtvrť Trnitá mezi strategické projekty města Brna a jmenovala vedoucím projektového týmu ředitele Kanceláře architekta města Brna Michala Sedláčka. Základy nové čtvrti budou tvořit široký bulvár, kvalitní ulice a veřejná prostranství, oživené nábřeží, ale také moderní hlavní nádraží.

Radní na své dnešní schůzi schválili zařazení projektu Nová čtvrť Trnitá mezi strategické projekty města Brna a jeho přidělení Řídícímu výboru pro strategické projekty v gesci úseku 1. náměstka primátorky. Rovněž jmenovali s účinností od 31. 10. 2019 Filipa Chvátala členem uvedeného řídícího výboru. Na základě dnešního schválení výjimky ze Statutu řídících výborů (spočívající v tom, že vedoucí projektového týmu nebude jmenován řídícím výborem, ale Radou města Brna) pak jmenovali ředitele Kanceláře architekta města Brna Michala Sedláčka vedoucím projektového týmu zmíněného strategického projektu.

Nová čtvrť Trnitá je jedním z nejvýznamnějších rozvojových projektů v Brně. Příprava bude zahrnovat komplexní proces zpracování, respektive aktualizace projektové dokumentace především dopravní a technické infrastruktury, jejímž investorem bude město Brno. „V tomto území je potřeba vybudovat protipovodňová opatření a vypsat soutěž na podobu nábřeží řeky Svratky. Zároveň bude zpracován kompletní projekt, ve kterém budou zaneseny cestní sítě, infrastruktura, dopravní obslužnost a detailní plán výstavby. Vznikne stavební program, v němž budou zaneseny požadavky na investory. Chceme, aby bylo v této lokalitě zastoupeno bydlení i služby. Model budoucí čtvrti si lidé mohou prohlédnout v Čekárně na dolním nádraží,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Kancelář architekta města Brna má dva stěžejní úkoly: dokončení nového územního plánu města do roku 2022 a rozvoj nové čtvrti Trnitá s novým nádražím. KAM vedla zpracovatelský tým urbanistické studie Opuštěná–Trnitá a byla zpracovatelem aktualizace územní studie Jižní čtvrť, kterou městu Brnu odevzdá v listopadu. V současné době připravujeme ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty dopravně-architektonickou soutěž na podobu nového nádraží. Dalším logickým krokem je ustavení projektového týmu pod vedením KAM. Tento tým bude katalyzátorem dalšího postupu,“ řekl ředitel KAM Brno Michal Sedláček.

Trnitá nabídne stovky nových bytů a domov až pro 15 tisíc lidí. Bude to živá čtvrť lemovaná nábřežím řeky Svratky, parky a dominantou Petrova na horizontu. Jejím srdcem bude široký bulvár, který se rozvine od budoucího hlavního nádraží až k ulici Nové sady. 

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: gregorova.zuzana@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.