Radní jmenovali porotu urbanisticko-architektonické soutěže o návrh nové ZŠ na Botanické

  • 31. srpna 2022
Vedení města Brna by rádo posílilo kapacity základního školství v centru, konkrétně výstavbou nové školy na Botanické. Její podoba by měla vzejít z urbanisticko-architektonické soutěže, kterou připravuje Kancelář architekta města Brna. Dnes byla Radou města Brna jmenována soutěžní porota.

„Vnímáme, že je v centru města poptávka po základním vzdělání vyšší než nabídka. Z tohoto důvodu máme v plánu na Botanické postavit novou základní školu. V každém ročníku by byly dvě třídy, z nichž by jedna byla se sportovním a druhá s všeobecným zaměřením. Aby zde vznikla opravdu kvalitní stavba, vypíšeme urbanisticko-architektonickou soutěž. Dnes jsme jmenovali její porotu, která je složená ze zástupců města, městské části, KAM, Tělocvičné jednoty Sokol Brno I a především odborníků,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková

S vypracováním investičního záměru na školu s 18 kmenovými třídami a kapacitou maximálně 540 žáků souhlasila Rada města Brna letos v únoru. Následně začala Kancelář architekta města Brna připravovat soutěž na návrh podoby nové školy. Jmenování poroty je jedním z dalších kroků vedoucích k vypsání soutěže. 

„Soutěž bude řešit nejen novou základní školu, ale i celé veřejné prostranství před Nejvyšším soudem. Porota bude mít 12 členů a bude složena ze závislé a nezávislé části. Závislá část poroty bude mít tři řádné členy a 3 náhradníky.  V nezávislé části poroty zasednou čtyři řádní členové, náhradníci budou dva. Všichni členové nezávislé části poroty jsou odborníci, jeden z nich se také stane předsedou poroty. Předpokládáme, že samotná soutěž bude vypsána v říjnu letošního roku,“ doplnil Filip Chvátal, radní pro územní plánování a rozvoj.

Závislá část poroty:
1. RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. (zástupce města Brna);
2. Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. (zástupce města Brna);
3. prof. Ing. arch. Michal Sedláček (ředitel Kanceláře architekta města Brna);
4. Mgr. Jaroslav Suchý (zástupce města Brna), jako náhradník;
5. Ing. arch. Vojtěch Mencl (starosta městské části Brno-střed), jako náhradník;
6. Ing. Martin Vlk (starosta Tělocvičné jednoty Sokol Brno I.), jako náhradník.

Nezávislá část poroty:
1. Ing. arch. Zdeňka Vydrová (Brno);
2. Ing. arch. Adam Halíř (Praha);
3. Ing. arch. Tomáš Dvořák (Brno);
4. Ing. arch. Ondřej Píhrt (Praha);
5. Ing. arch. Vítězslav Nový (Brno), jako náhradník;
6. Ing. arch. Karel Adamec (Karlovy Vary), jako náhradník.

 

 

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  

Nejnovější tiskové zprávy