Přeskočit na obsah

Radní jmenovali porotu urbanisticko-architektonické soutěže o budoucí podobu náměstí Míru

14. října 2020
Vedení města se rozhodlo řešit nevyhovující stav náměstí Míru a pověřilo na konci roku 2019 Kancelář architekta města Brna, aby připravila otevřenou urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh budoucí podoby tohoto prostoru. Na dnešním zasedání jmenovali radní členy soutěžní poroty.

„Cílem připravované urbanisticko-architektonické soutěže je ukázat cestu, jakou by se mělo město při úpravách náměstí Míru vydat. V současné podobě náměstí neplní svou funkci a je potřeba hledat komplexní řešení. To by mělo vyřešit jak otázku problematického dopravního napojení, tak neuspořádanosti prostoru. Součástí zadání soutěže bude také proměna chátrajících objektů bývalého vojenského areálu v ulici Lerchova a přilehlého parčíku,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Přípravy soutěže dospěly do fáze, kdy radní jmenovali členy poroty, která bude posuzovat a hodnotit soutěžní návrhy. „Porota bude mít 19 členů a bude složena z tzv. závislé a nezávislé části. Závislou část poroty tvoří zástupci samosprávy města Brna, městské části Brno-střed a KAM. Nezávislá část poroty je složena z architektů, přičemž její jeden člen bude předsedou celé poroty. Ta si ke své práci může dle potřeby přizvat další znalce v jednotlivých oborech,“ přiblížil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Porota bude mít následující složení:
Nezávislá část: prof. Ing. arch. Petr Pelčák; doc. Ing. arch. Pavla Melková; Ing. arch. MgA. Martin Rusina; Ing. arch. Pavel Pekár; Ing. Zdenek Sendler; Ing. arch. Zbyněk Ryška; Ing. arch. Ivan Gogolák (náhradník); Ing. arch. Václav Navrátil (náhradník) a Ing. Miroslava Svorová (náhradnice).

Závislá část: Ing. David Grund; JUDr. Jiří Oliva; RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.; Bc. Tomáš Koláčný; prof. Ing. Vojtěch Mencl, DrSc.; JUDr. Michal Chládek, MBA (jako náhradník); Mgr. Petr Hladík (jako náhradník); MgA. Jakub Kořínek (jako náhradník); doc. Ing. arch. Michal Sedláček (jako náhradník); Ing. Martin Všetečka (jako náhradník).


Snahou Kanceláře architekta města Brna je zainteresovat do přípravy soutěže od počátku všechny klíčové aktéry a širokou veřejnost. Na začátku letošního roku byla zveřejněna internetová anketa, do které se zapojilo 365 respondentů. Kompletní výsledky ankety jsou dostupné zde. V únoru se uskutečnilo setkání s veřejností. Výstupy z tohoto setkání slouží při přípravě zadání soutěže jako jeden z podkladů „Soutěž vyhlásíme v prosinci. Bude to otevřená soutěž o návrh, přihlásit se tak mohou všichni autorizovaní architekti. Výsledky budou známé na jaře příštího roku. Od začátku přípravy soutěže intenzivně komunikujeme s veřejností a místními obyvateli, do zadání jsme zapracovali většinu podnětů. Návrh zadání jsme chtěli lidem představit na podzim na brněnské hvězdárně, bohužel to kvůli vládním opatřením není možné. Proto teď připravujeme videoprezentaci a informační panel na náměstí Míru. Video zveřejníme v posledním říjnovém týdnu na našem webu, lidé budou moci reagovat prostřednictvím online formuláře. Nové podněty tak mohou být ještě zapracovány do zadání soutěže,“ doplnil Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.