Přeskočit na obsah

Radní jmenovali porotu urbanisticko-architektonické soutěže o budoucí podobu náměstí Míru

14. října 2020

Vedení města se rozhodlo řešit nevyhovující stav náměstí Míru a pověřilo na konci roku 2019 Kancelář architekta města Brna, aby připravila otevřenou urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh budoucí podoby tohoto prostoru. Na dnešním zasedání jmenovali radní členy soutěžní poroty.

„Cílem připravované urbanisticko-architektonické soutěže je ukázat cestu, jakou by se mělo město při úpravách náměstí Míru vydat. V současné podobě náměstí neplní svou funkci a je potřeba hledat komplexní řešení. To by mělo vyřešit jak otázku problematického dopravního napojení, tak neuspořádanosti prostoru. Součástí zadání soutěže bude také proměna chátrajících objektů bývalého vojenského areálu v ulici Lerchova a přilehlého parčíku,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Přípravy soutěže dospěly do fáze, kdy radní jmenovali členy poroty, která bude posuzovat a hodnotit soutěžní návrhy. „Porota bude mít 19 členů a bude složena z tzv. závislé a nezávislé části. Závislou část poroty tvoří zástupci samosprávy města Brna, městské části Brno-střed a KAM. Nezávislá část poroty je složena z architektů, přičemž její jeden člen bude předsedou celé poroty. Ta si ke své práci může dle potřeby přizvat další znalce v jednotlivých oborech,“ přiblížil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Porota bude mít následující složení:
Nezávislá část: prof. Ing. arch. Petr Pelčák; doc. Ing. arch. Pavla Melková; Ing. arch. MgA. Martin Rusina; Ing. arch. Pavel Pekár; Ing. Zdenek Sendler; Ing. arch. Zbyněk Ryška; Ing. arch. Ivan Gogolák (náhradník); Ing. arch. Václav Navrátil (náhradník) a Ing. Miroslava Svorová (náhradnice).

Závislá část: Ing. David Grund; JUDr. Jiří Oliva; RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.; Bc. Tomáš Koláčný; prof. Ing. Vojtěch Mencl, DrSc.; JUDr. Michal Chládek, MBA (jako náhradník); Mgr. Petr Hladík (jako náhradník); MgA. Jakub Kořínek (jako náhradník); doc. Ing. arch. Michal Sedláček (jako náhradník); Ing. Martin Všetečka (jako náhradník).


Snahou Kanceláře architekta města Brna je zainteresovat do přípravy soutěže od počátku všechny klíčové aktéry a širokou veřejnost. Na začátku letošního roku byla zveřejněna internetová anketa, do které se zapojilo 365 respondentů. Kompletní výsledky ankety jsou dostupné zde. V únoru se uskutečnilo setkání s veřejností. Výstupy z tohoto setkání slouží při přípravě zadání soutěže jako jeden z podkladů „Soutěž vyhlásíme v prosinci. Bude to otevřená soutěž o návrh, přihlásit se tak mohou všichni autorizovaní architekti. Výsledky budou známé na jaře příštího roku. Od začátku přípravy soutěže intenzivně komunikujeme s veřejností a místními obyvateli, do zadání jsme zapracovali většinu podnětů. Návrh zadání jsme chtěli lidem představit na podzim na brněnské hvězdárně, bohužel to kvůli vládním opatřením není možné. Proto teď připravujeme videoprezentaci a informační panel na náměstí Míru. Video zveřejníme v posledním říjnovém týdnu na našem webu, lidé budou moci reagovat prostřednictvím online formuláře. Nové podněty tak mohou být ještě zapracovány do zadání soutěže,“ doplnil Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.