Přeskočit na obsah

Radní jmenovali členy kulturních hodnoticích komisí, schválili i nové dotační programy v oblasti kultury

24. června 2020
Komise pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti kultury jsou kompletní. Jejich členy dnes jmenovali radní. Zároveň schválili dotační programy v oblasti kultury, víceleté se v návaznosti na situaci kolem koronaviru zkrátily ze čtyřletých na dvouleté. Tato lhůta pomůže pružněji reagovat na situaci a potřeby kulturní scény.

Hodnotitelů žádostí o dotace v oblasti kultury bude stejně jako v loňském roce pět, tři externí členové jednotlivých hodnoticích komisí jsou jmenováni náměstkem primátorky města Brna Tomášem Koláčným na základě hlasování veřejnosti, doporučení akademického prostředí a Odboru kultury Magistrátu města Brna, dva členové jsou jmenováni z řad Komise kulturní RMB.

Ti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů od veřejnosti, jsou uvedeni na platformě Brno iD. Celkové složení hodnoticích komisí bude zveřejněno v nejbližší možné době na stránkách Odboru kultury Magistrátu města Brna a webovém dotačním portálu https://dotace.brno.cz/hodnotitele/.

Dále Rada města Brna schválila dotační programy v oblasti kultury pro roky 2021 (jednoleté) a 2021–2022 (dvouleté). Podávání žádostí o dotace na rok 2021 a roky 2021–2022 bude probíhat od 15. 8. 2020 do 30. 9. 2020. Veškeré informace ohledně vyhlášených dotačních programů a podávání žádostí o dotace naleznete na stránkách Odboru kultury MMB a webových portálech dotace.brno.cz a dotace-kultura.brno.cz. Odbor kultury MMB bude v průběhu srpna a září realizovat pro žadatele řadu školení na podávání žádostí o dotace a zároveň prezentovat změny oproti předchozím rokům.

„Velkým úspěchem – zejména s ohledem na krizovou situaci spjatou s pandemií onemocnění covid-19 – je udržení stávajících financí určených pro dotace v oblasti kultury, a to 40 milionů Kč. Za největší změnu považuji zkrácení čtyřletých dotací na dvouleté, které, jak pevně věřím, přinese příjemcům dotací výhodu. Dosavadní čtyřleté dotace nebyly stabilizací kulturní scény a jistotou financování, jak by se mohlo zdát. Dotace se po dvou letech přehodnocovaly, a tak žadatel neměl jistotu, zda jeho projekt či činnost budou shledány jako dostatečně kvalitní dle avizovaných cílů, a nedojde ke zrušení dalších splátek dotace. Zároveň byl systém neflexibilní. V případě navýšení financí do dotačního systému stávající čtyřleté smlouvy nebylo možné s ohledem na již přerozdělené maximální hranice financí v rámci jednotlivých oblastí kultury navyšovat, také by v případě krácení rozpočtu města Brna mohlo dojít naopak k nevyplacení dalších splátek. Zavedení dvouletých dotací tak pružněji reaguje na současnou situaci a potřeby nezřizované kulturní scény. Naším záměrem je nicméně na dotačním systému dále pracovat a rozvíjet ho, a tak ve spolupráci s Odborem kultury Magistrátu města Brna připravujeme nový model poskytování dotací s překlenovacím obdobím, který bude kulturní obci představen k připomínkování,“ sdělil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

V rámci dotačních programů došlo i ke změnám některých podmínek, které žadatele určitě potěší. Příkladem je navýšení hranice financí určených na dvouleté dotace, navýšení hranice pro čerpání personálních nákladů a spojů nebo možnost využití dotace i na věcné ceny v soutěžích, jako jsou kytice, diplomy, medaile či drobné upomínkové předměty, pokud cena jednoho kusu nepřesáhne 500 Kč.

„Dále došlo k upřesnění kritérií, na jejichž základě jsou žádosti o poskytnutí dotace posuzovány, a jejich větší návaznosti na Strategii kulturních a kreativních odvětví města Brna. V neposlední řadě jsme se rozhodli z okruhu způsobilých žadatelů vyjmout státní příspěvkové organizace, které byly s ostatními subjekty neporovnatelné. Neznamená to, že město Brno nebude nadále jejich činnost podporovat, ale budeme s těmito organizacemi v oblasti kultury jednat o jiné formě podpory,“ dodal na závěr Marek Fišer.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.