Radní finančně podpořili konání Festivalu Mendel 2021

  • 10. února 2021
Na rok 2022 jsou naplánovány velkolepé oslavy 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela. Tuto osobnost si ale veřejnost připomene také v letošním roce, kdy se uskuteční tradiční Festival Mendel 2021. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit individuální dotaci ve výši 800 tisíc korun.

Festival Mendel je každoroční brněnská akce, jejímž účelem je připomenutí osobnosti Gregora Johanna Mendela. Letošní ročník je předběžně naplánovaný v termínu 23.–25. července.

„Gregor Johann Mendel pro svět objevil zákony dědičnosti, čímž dal základ genetice, tedy oboru, který ve 21. století zažívá rozmach. Festival Mendel se snaží dodat osobnosti brněnského opata a vědce úctu, propagovat a ukázat jeho myšlenky a ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města Brna a univerzitami veřejnosti prezentovat jeho dílo,“ vyzdvihla důležitost Mendelovy osobnosti primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Radní, jejichž rozhodnutí musí ještě schválit zastupitelé, doporučili podpořit spolupořadatele festivalu Společně, o. p. s., částkou 800 tisíc korun. Peníze budou využity na uhrazení organizačně-technických nákladů, jako například pronájem, propagační materiály, zajištění programu pro rodiny s dětmi a podobně.

„I v letošním roce se počítá s tím, že se Festival Mendel uskuteční v zahradě opatství na Mendlově náměstí. Kromě koncertů populární i vážné hudby s duchovní tematikou či prohlídek Augustiniánského opatství je potřeba posílit odbornou část festivalu, a to především s ohledem na blížící se 200. výročí Mendlova narození a dlouhodobou snahu města v popularizaci vědy a výzkumu,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy