Přeskočit na obsah

Radní doporučili zastupitelům schválit podporu dalšího ročníku Brno Ph.D. Talent

12. května 2021

Brno jako jediné město v České republice již od roku 2009 vyhledává a následně finančně podporuje talentované doktorské studenty technických a přírodovědných oborů. Radní města Brna dnes na svém jednání doporučili zastupitelům schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 9 000 000 Kč pro program Brno Ph.D. Talent.

Tento stipendijní program je výsledkem spolupráce veřejného, akademického a neziskového sektoru. Město Brno program finančně podporuje, organizačně jej zajišťuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM, z. s. p. o.) a místní univerzity program propagují mezi svými talentovanými studenty a podílí se na výběru a hodnocení oceněných stipendistů.

„Hlavními cíli stipendijního programu Brno Ph.D. Talent je motivovat a podporovat talentované studenty k doktorskému studiu, podpořit rozvoj jejich schopností v oblasti strategického řízení výzkumu pomocí programu kariérního rozvoje a vytvořit komunitu aktivních mladých vědců, kteří v Brně budou pokračovat ve své kariéře. Ocenění studenti se připojí do skupiny excelentních výzkumníků, jejichž objevy přispívají k vizitce Brna jako města vědy, výzkumu a inovací,“ řekl Tomáš Koláčný, náměstek primátorky města Brna.

O účast v programu Brno Ph.D. Talent je každoročně velký zájem, v letošním ročníku se očekává příjem až dvou set přihlášek, z nichž odborná komise vybere pouze 25 nejlepších. Ti posléze získají finanční podporu v celkové výši 300 000 Kč a stanou se součástí komunity Brno Ph.D. Talent, díky které se budou moci zúčastnit kurzů pro rozvoj tzv. soft skills (měkkých dovedností) a také využít setkávání s dalšími oceněnými stipendisty pro spolupráci a rozvoj své vědecké kariéry.

Brno je projekty a programy s cílem podpory talentovaných studentů a vědců proslulé. Vedle Brno Ph.D. Talent se jedná např. o projekt JRGL, kdy se díky finanční podpoře města Brna podařilo pro CEITEC VUT získat excelentního vědce Erica Glowackého, držitele prestižního ERC grantu, a jeho tým. Město také láká talentované studenty z Ukrajiny pomocí Lektorátu českého jazyka v Charkově. Studentům tamní univerzity je poskytnut kurz českého jazyka zdarma a ti nejlepší posléze podávají přihlášku na jednu z brněnských univerzit.

„Finanční podpora pomáhá doktorandům absolvovat zahraniční stáže a zahraniční konference, čímž je prohlubována zahraniční spolupráce a renomé brněnských univerzit. Vzhledem k nízkým doktorským stipendiím však mnoho studentů do tohoto studijního programu vůbec nenastoupí. Za deset ročníků fungování programu Brno Ph.D. Talent se nám podařilo podpořit přes 200 takových studentů, z nichž zhruba 70 % zůstalo ve městě pracovat na vědeckých pozicích,“ shrnula přínosy primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Projekt Brno Ph.D. Talent naplňuje hodnoty a cíle Strategie #brno2050 a je součástí akčního plánu Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021–2027, přičemž naplňuje strategické cíle #brnoregion jako laboratoř budoucnosti a Výzkum s dopadem na byznys a společnost.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.

Tři největší česká města Praha, Brno, Ostrava a Moravskoslezský kraj se prezentují na veletrhu MIPIM ve Francii

Ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions se na prestižním mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes letos představí město Ostrava spolu s Moravskoslezským krajem, Prahou a Brnem. Veletrh se uskuteční ve dnech 14. až 17. března 2023. Zahraniční investory a developery seznámí s pestrou nabídkou možností investic jak na svém jádrovém území, tak i na městských pozemcích v průmyslové zóně Mošnov.