Přeskočit na obsah

Radní doporučili zastupitelům schválit podporu dalšího ročníku Brno Ph.D. Talent

12. května 2021

Brno jako jediné město v České republice již od roku 2009 vyhledává a následně finančně podporuje talentované doktorské studenty technických a přírodovědných oborů. Radní města Brna dnes na svém jednání doporučili zastupitelům schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 9 000 000 Kč pro program Brno Ph.D. Talent.

Tento stipendijní program je výsledkem spolupráce veřejného, akademického a neziskového sektoru. Město Brno program finančně podporuje, organizačně jej zajišťuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM, z. s. p. o.) a místní univerzity program propagují mezi svými talentovanými studenty a podílí se na výběru a hodnocení oceněných stipendistů.

„Hlavními cíli stipendijního programu Brno Ph.D. Talent je motivovat a podporovat talentované studenty k doktorskému studiu, podpořit rozvoj jejich schopností v oblasti strategického řízení výzkumu pomocí programu kariérního rozvoje a vytvořit komunitu aktivních mladých vědců, kteří v Brně budou pokračovat ve své kariéře. Ocenění studenti se připojí do skupiny excelentních výzkumníků, jejichž objevy přispívají k vizitce Brna jako města vědy, výzkumu a inovací,“ řekl Tomáš Koláčný, náměstek primátorky města Brna.

O účast v programu Brno Ph.D. Talent je každoročně velký zájem, v letošním ročníku se očekává příjem až dvou set přihlášek, z nichž odborná komise vybere pouze 25 nejlepších. Ti posléze získají finanční podporu v celkové výši 300 000 Kč a stanou se součástí komunity Brno Ph.D. Talent, díky které se budou moci zúčastnit kurzů pro rozvoj tzv. soft skills (měkkých dovedností) a také využít setkávání s dalšími oceněnými stipendisty pro spolupráci a rozvoj své vědecké kariéry.

Brno je projekty a programy s cílem podpory talentovaných studentů a vědců proslulé. Vedle Brno Ph.D. Talent se jedná např. o projekt JRGL, kdy se díky finanční podpoře města Brna podařilo pro CEITEC VUT získat excelentního vědce Erica Glowackého, držitele prestižního ERC grantu, a jeho tým. Město také láká talentované studenty z Ukrajiny pomocí Lektorátu českého jazyka v Charkově. Studentům tamní univerzity je poskytnut kurz českého jazyka zdarma a ti nejlepší posléze podávají přihlášku na jednu z brněnských univerzit.

„Finanční podpora pomáhá doktorandům absolvovat zahraniční stáže a zahraniční konference, čímž je prohlubována zahraniční spolupráce a renomé brněnských univerzit. Vzhledem k nízkým doktorským stipendiím však mnoho studentů do tohoto studijního programu vůbec nenastoupí. Za deset ročníků fungování programu Brno Ph.D. Talent se nám podařilo podpořit přes 200 takových studentů, z nichž zhruba 70 % zůstalo ve městě pracovat na vědeckých pozicích,“ shrnula přínosy primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Projekt Brno Ph.D. Talent naplňuje hodnoty a cíle Strategie #brno2050 a je součástí akčního plánu Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021–2027, přičemž naplňuje strategické cíle #brnoregion jako laboratoř budoucnosti a Výzkum s dopadem na byznys a společnost.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.