Radní doporučili přispět školám na dietní stravování

  • 22. února 2019
  • 2 minuty čtení
(gak, zug)- Mateřské školy, základní školy i samostatné jídelny zřizované městem a městskými částmi, které vaří dietně, dostanou od města finanční podporu. Radní schválili poskytnutí příspěvku ve výši téměř dvou milionů korun. Každý z 38 subjektů tak získá částku zhruba 5 tisíc korun měsíčně.

V Brně je 38 zařízení, která připravují dietní stravu pro děti a žáky. Do těchto 38 zařízení jsou zahrnuty školní jídelny jako samostatné právní subjekty, základní a mateřské školy. Každé z těchto zařízení dostane – v případě schválení Zastupitelstvem města Brna – finanční částku 5 tisíc Kč měsíčně. Finanční částka bude zařízením vyplácena v roce 2019 po dobu 10 měsíců. Tyto neinvestiční příspěvky budou použity na nenárokové složky platu a odvody pro zaměstnance připravující dietní stravu, na nákup odborné literatury, na pořízení kuchyňského náčiní a na další vzdělávání. Celková finanční částka na měsíc pro 38 zařízení připravujících dietní stravu činí 190 tisíc Kč. Celková částka na období 10 měsíců pro 38 uvedených zařízení je 1,9 milionu Kč.

V roce 2018 se jednalo o 21 školních jídelen, v letošním roce se jich přihlásilo již 38. Možnost poskytování dietního stravování zvažují i další zařízení. Tyto jídelny zatím vyhodnocují potřebná opatření, která musí provést, aby splňovaly veškeré požadavky na přípravu dietní stravy.

„Podpořili jsme zařízení, která dietní stravu připravují a umožňují tak dětem, které musí mít ze zdravotních důvodů úpravu stravy, najíst se společně s jejich spolužáky ve školní jídelně. Pro vzdělávání jako takové to asi zásadní není, ale pro komfort dětí a jejich mezilidské vztahy určitě,“ uvedl člen Rady města Brna pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Z průzkumu vyplynulo, že v současné době se denně dietně stravuje 360 dětí. Největší podíl má dieta bezlepková, která je připravována 200 strávníkům. Následuje dieta bezmléčná a diety eliminační, kdy je zapotřebí ze stravy vyloučit některé potraviny. Na správnost sestavení jídelníčků i vhodnost použitých surovin a postupů dohlíží nutriční terapeuti. Jídelny často využívají možnost spolupráce s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a umožňují tak praxi studentům magisterského oboru Nutriční specialista. 

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít