Radní dnes projednali možnou směnu pozemků s Krajským ředitelstvím Policie JMK

  • 19. května 2021
Na dnešním zasedání se radní zabývali směnou pozemků mezi městem Brnem a Krajským ředitelstvím Policie JMK. Díky ní by město získalo pozemky potřebné pro připravované dopravní stavby. Druhá strana by do majetku dostala bývalá židenická kasárna. Ta chce Krajské ředitelství policie přebudovat na své nové sídlo.

Směnu pozemků mezi městem Brnem a Krajským ředitelstvím police připravujeme delší dobu. K této věci jsme uzavřeli v roce 2019 memorandum o vzájemné spolupráci, kterým jsme deklarovali naši společnou snahu na přípravě směny a revitalizaci židenických kasáren. Ta bude možná díky tomu, že město převede Krajskému ředitelství policie do vlastnictví nemovitosti židenických kasáren. Následně může začít plánovaná přestavba areálu na nový moderní policejní komplex. Město by naopak získalo budovu současného sídla Městského ředitelství Policie ČR na nároží ulic Příční a Bratislavská,“ přiblížil 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný

Součástí navrhované směny je i doložka o budoucím pronájmu nemovitých věcí. Po dobu stavebních úprav židenických kasáren bude Městské ředitelství Policie ČR nadále sídlit v Příční ulici, a to za úhradu nájemného městu. 

Dalšími nemovitostmi, které by získalo Krajské ředitelství policie, je areál Sportovního klubu policie Kometa Brno při ulici Bauerova. Dále se jedná o pozemky ve vnitrobloku sídla Policie ČR na ulici Veveří a policejní garáže při ulici Malátova. Město naopak získá pozemky, které jsou dotčené budoucí přestavbou železničního uzlu Brno, veřejná prostranství a pozemky potřebné pro výstavbu Nové městské třídy. Hodnota nemovitostí města Brna, která je určena znaleckým posudkem a je cenou obvyklou v místě a čase, je 125 067 790 Kč. Policie do směny vkládá nemovitosti za 177 634 000 Kč,“ upřesnil Róbert Čuma, radní pro majetkovou oblast

Rozdíl v ceně, tedy 52 566 210 Kč, proplatí město Brno Krajskému ředitelství policie, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyrozumění o provedení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí. Za pronájmem budovy na ulici Příční bude naopak policie platit městu částku 9 495 500 Kč/rok. 

Areál bývalých vojenských kasáren je nyní ze strany Odboru správy majetku MMB pronajímán, a to zejména provozovatelům autoškol k provádění výcviku. V případě realizace směny tyto nájemní vztahy přejdou dle zákona na nového vlastníka, tj. na Krajské ředitelství policie, jako na nového pronajímatele.

Výše popsanou směnou se bude na květnovém zasedání zabývat Zastupitelstvo města Brna. To má v této věci rozhodující hlas. Pokud předmětnou směnu schválí červnové zasedání vlády ČR, je předpoklad, že tato dlouho připravovaná majetková dispozice by mohla být do konce roku 2021 dokončena.

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  

Nejnovější tiskové zprávy