Přeskočit na obsah

Radní chtějí zvýšit zaměstnanost u ohrožených cílových skupin. Pomůže jim tematický plán

11. května 2020
Nový Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti ve městě Brně pro roky 2020–2022 navrhli radní schválit zastupitelstvu města. Zastupitelé se budou také zabývat posouzením projektu „Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna“, který s akčním plánem úzce souvisí. Řešit se tak budou mimo jiné i dopady opatření souvisejících s nouzovým stavem.

Hlavním cílem tematického akčního plánu je rozšíření a podpora aktivit, které povedou ke zvýšení zaměstnanosti na území města Brna u ohrožených cílových skupin. „Těmi jsou zejména lidé nad 50 let, osoby zdravotně postižené, mladí dospělí opouštějící ústavní péči, lidi s potřebou sladit zaměstnání s péčí o rodinu, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkým vzděláním nebo ti, kteří se ocitnou ve stavu nezaměstnanosti v souvislosti s dopady opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu. Ta totiž mohou vyvolat silnou ekonomickou krizi. Souhrnně se jedná o osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené. Zajištění a podpora stabilního finančního příjmu domácností patří z mého pohledu k základním předpokladům funkční sociální politiky města,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Financování aktivit vycházejících z tematického akčního plánu bude na úrovni Magistrátu města Brna zajištěno prostřednictvím projektu „Podpora zaměstnanosti ohrožených skupin trhu práce na území města Brna“. Ten se opírá zejména o čtyři základní kroky k naplnění svých cílů. Jde o poradenskou činnost pro zvýšení zaměstnanosti, která se primárně bude orientovat na pracovní a kariérové poradenství. Dále vzdělávací kurzy a podpůrné rozvojové aktivity, které se zaměří na rozvoj pracovních a sociálních dovedností tak, aby se zvýšily kompetence pro vstup na trh práce. Vzniknou i tréninková pracovní místa s podporou mentora na pracovišti. Ta umožní cílovým skupinám lidí vybudovat si pracovní morálku, bez níž by si jen těžko udrželi zaměstnání. „Předpokládá se zřizování tréninkových pracovních míst na úrovni městských firem, příspěvkových organizací či přímo Magistrátu města Brna,“ upřesnil náměstek primátorky Robert Kerndl. Posledním bodem tematického akčního plánu je další rozvoj existující Lokální sítě zaměstnanosti. V jejím rámci město Brno postupně vytváří funkční aktivní systém spolupráce institucí (jedná se například o Úřad práce ČR, Svaz průmyslu a dopravy, Vodní sklo, a. s., Uxa, s. r. o. – slévárna, COMMSCOPE, s. r. o., SAKO Brno, Veletrhy Brno, Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky, MYJÓMI družstvo invalidů a další) nezbytných pro rozvoj a podporu zaměstnanosti na území města Brna.

 „Celkové náklady se předpokládají ve výši 6 000 000 Kč. Očekávaná výše dotace činí 5 700 000 Kč, tedy 95 % z celkových způsobilých nákladů. Spolufinancování projektu z rozpočtu města Brna tvoří 300 000 Kč, což je 5 % z celkových způsobilých výdajů,“ vysvětlil Robert Kerndl. Realizace projektu je plánovaná na leden 2021 – červen 2022.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.