Přeskočit na obsah

Rada zhodnotila funkční období ředitelky Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Vypíše na tuto pozici výběrové řízení

09. června 2021
Přestože ředitelé příspěvkových organizací města Brna mají uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, na základě článku 4 odstavce 4.3 Zásad vztahů orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím jsou každých pět let podrobováni zhodnocení funkčního období. Tato lhůta na konci loňského roku vypršela i ředitelce Knihovny Jiřího Mahena v Brně Libuši Nivnické. Na tuto pozici bude dle koaliční smlouvy vypsáno výběrové řízení.

Rada města Brna dnes vzala na vědomí zprávu o zhodnocení funkčního období ředitelky příspěvkové organizace Knihovna Jiřího Mahena v Brně za funkční období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020. Libuše Nivnická je ředitelkou této instituce od roku 1996.

„Práce paní ředitelky Nivnické si velmi cením, neboť knihovna je pod jejím vedením kvalitním místem podporujícím fungování komunity, dává příležitost ke vzdělání a podporuje rozvoj demokracie i občanské společnosti. V průběhu hodnocených let se navíc povedlo knihovnu rozvinout v kulturní, informační
a vzdělávací centrum, které má nabídku pro všechny bez rozdílu věku. Podařilo se také přestát složitý rok 2020, kdy knihovna vůbec nefungovala nebo jen v omezeném režimu výpůjček, další aktivity se přesunuly do online prostoru,“
shrnul radní pro kulturu Marek Fišer.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně se pod vedením Libuše Nivnické aktivně podílela na utváření vize #brno2050 a na tvorbě koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2021–2030 i dalších dokumentů klíčových pro rozvoj vzdělanosti a kultury v České republice.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.