Rada zhodnotila funkční období ředitelky Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Vypíše na tuto pozici výběrové řízení - Tiskový servis

Rada zhodnotila funkční období ředitelky Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Vypíše na tuto pozici výběrové řízení

  • 09. června 2021
  • 2 minuty čtení

Přestože ředitelé příspěvkových organizací města Brna mají uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, na základě článku 4 odstavce 4.3 Zásad vztahů orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím jsou každých pět let podrobováni zhodnocení funkčního období. Tato lhůta na konci loňského roku vypršela i ředitelce Knihovny Jiřího Mahena v Brně Libuši Nivnické. Na tuto pozici bude dle koaliční smlouvy vypsáno výběrové řízení.

Rada města Brna dnes vzala na vědomí zprávu o zhodnocení funkčního období ředitelky příspěvkové organizace Knihovna Jiřího Mahena v Brně za funkční období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020. Libuše Nivnická je ředitelkou této instituce od roku 1996.

„Práce paní ředitelky Nivnické si velmi cením, neboť knihovna je pod jejím vedením kvalitním místem podporujícím fungování komunity, dává příležitost ke vzdělání a podporuje rozvoj demokracie i občanské společnosti. V průběhu hodnocených let se navíc povedlo knihovnu rozvinout v kulturní, informační
a vzdělávací centrum, které má nabídku pro všechny bez rozdílu věku. Podařilo se také přestát složitý rok 2020, kdy knihovna vůbec nefungovala nebo jen v omezeném režimu výpůjček, další aktivity se přesunuly do online prostoru,“
shrnul radní pro kulturu Marek Fišer.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně se pod vedením Libuše Nivnické aktivně podílela na utváření vize #brno2050 a na tvorbě koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2021–2030 i dalších dokumentů klíčových pro rozvoj vzdělanosti a kultury v České republice.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky