Přeskočit na obsah

Rada schválila novou metodiku pro řešení právních vztahů přesahů staveb nad pozemky města

19. května 2021
Rada města Brna dnes schválila metodický postup nazvaný „Přesahy staveb jiných vlastníků nad pozemky města (veřejné prostranství)“ a zároveň zrušila předcházející metodiku. Tato metodika zajišťuje, aby nedocházelo k omezování využití těchto ploch pro účely, k nimž prvotně slouží.

Metodika se zaměřuje na stanovení podmínek umisťování přesahů nad obecně užívané pozemky města. Jedná se zejména o místní a účelové komunikace (chodníky, pěší cesty), případně okraje náměstí, parků a jiných veřejně užívaných ploch, které jsou nebo mohou být dotčeny umístěním přesahů konstrukcí staveb jiných vlastníků. Obecně platí, že vlastník pozemku je vlastníkem prostor nad i pod jeho povrchem. Proto je třeba, aby byl zásah do těchto prostor smluvně ošetřen. K úpravě právního vztahu je využívána smlouva, jež stanoví podmínky, za kterých město Brno umístění přesahu na takovém pozemku umožní. Jedná se zejména o přesahy balkonů, lodžií, arkýřů apod.

V praxi se ukázalo, že umísťování přesahů nad místní komunikace, které jsou samostatnou stavbou a jejichž využití upravují speciální právní předpisy, vyžaduje v metodickém postupu podrobnější úpravu, aby nedocházelo k omezování využití těchto ploch pro účely, k nimž prvotně slouží (do chodníků jsou umísťovány součásti a příslušenství místní komunikace definované zákonem, např. svislé dopravní značení, protihlukové stěny, zařízení pro veřejné osvětlení atd.). 

V novém metodickém postupu byly upřesněny použité pojmy, aby bylo zřejmé, jakých pozemků města se postup týká, co se rozumí přesahem stavby a drobným přesahem stavby, kdo je zájemce apod. Rovněž byly přehledně definovány dva způsoby řešení přesahů, bezúplatný pro přesahy do 30 cm a úplatný pro větší přesahy,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.


Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.