Přeskočit na obsah

Rada schválila novou metodiku pro řešení právních vztahů přesahů staveb nad pozemky města

19. května 2021

Rada města Brna dnes schválila metodický postup nazvaný „Přesahy staveb jiných vlastníků nad pozemky města (veřejné prostranství)“ a zároveň zrušila předcházející metodiku. Tato metodika zajišťuje, aby nedocházelo k omezování využití těchto ploch pro účely, k nimž prvotně slouží.

Metodika se zaměřuje na stanovení podmínek umisťování přesahů nad obecně užívané pozemky města. Jedná se zejména o místní a účelové komunikace (chodníky, pěší cesty), případně okraje náměstí, parků a jiných veřejně užívaných ploch, které jsou nebo mohou být dotčeny umístěním přesahů konstrukcí staveb jiných vlastníků. Obecně platí, že vlastník pozemku je vlastníkem prostor nad i pod jeho povrchem. Proto je třeba, aby byl zásah do těchto prostor smluvně ošetřen. K úpravě právního vztahu je využívána smlouva, jež stanoví podmínky, za kterých město Brno umístění přesahu na takovém pozemku umožní. Jedná se zejména o přesahy balkonů, lodžií, arkýřů apod.

V praxi se ukázalo, že umísťování přesahů nad místní komunikace, které jsou samostatnou stavbou a jejichž využití upravují speciální právní předpisy, vyžaduje v metodickém postupu podrobnější úpravu, aby nedocházelo k omezování využití těchto ploch pro účely, k nimž prvotně slouží (do chodníků jsou umísťovány součásti a příslušenství místní komunikace definované zákonem, např. svislé dopravní značení, protihlukové stěny, zařízení pro veřejné osvětlení atd.). 

V novém metodickém postupu byly upřesněny použité pojmy, aby bylo zřejmé, jakých pozemků města se postup týká, co se rozumí přesahem stavby a drobným přesahem stavby, kdo je zájemce apod. Rovněž byly přehledně definovány dva způsoby řešení přesahů, bezúplatný pro přesahy do 30 cm a úplatný pro větší přesahy,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.


Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.