Přeskočit na obsah

Rada schválila investiční dotace na opravu tramvajové trati, úpravu trolejbusových trolejí a na vybudování veřejného osvětlení v celkové výši 154 milionů

29. září 2021

Na opravu tramvajové trati na Vídeňské, na úpravu trolejového vedení na Mendlově náměstí a na výstavbu veřejného osvětlení na Veletržní dostanou Dopravní podnik města Brna, a. s., a Technické sítě Brno, a. s., celkem 154 milionů korun bez DPH. Poskytnutí investičních dotací těmto městským společnostem dnes schválila Rada města Brna.

OPRAVA TRAMVAJOVÉ TRATI NA VÍDEŇSKÉ

„Současný stav tramvajové trati na ulici Vídeňské v úseku zastávek Bohunická–Moravanské lány je již nevyhovující. Je na mnoha místech poškozena, jsou zde zabahněné kolejové úseky, což svědčí i o špatném stavu podkladních vrstev. To pak znemožňuje provádění směrových a výškových úprav. Od rekonstrukce si slibujeme komfortnější veřejnou dopravu s vyšší dovolenou rychlostí tramvají, která se projeví kratší jízdní dobou,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Úprava trati bude spočívat ve výměně kolejového svršku i spodku, zejména v úseku od zastávky Bohunická po Moravanské lány, kde nově také vznikne hlavní sběrač pro odvedení vody z trativodů do kanalizace. Součástí rekonstrukce bude také vybudování nového kabelového vedení jako spojnice mezi již zrekonstruovanými úseky,“ doplnil informace radní pro investice David Grund.

Investiční dotace města na tuto akci je poskytnuta ve výši 115 milionů korun bez DPH.
Předpokládané zahájení stavebních prací: 06/2022. Předpokládané ukončení: 09/2022.

STAVBA TROLEJBUSOVÉ TRATI NA VELETRŽNÍ

Rekonstrukce Mendlova náměstí si vyžádá i nové dopravní řešení v celé lokalitě včetně změny trasy trolejbusů. „Nejvýraznější změnou je plánovaná nová trolejbusová trať. Ta bude ve směru od křižovatky na Hlinkách vedena nově do ulice Křížkovského pod mostem „Karakas“ a dále na Veletržní a jižní části Mendlova náměstí. Bude tedy nutné vybudovat nové trolejové vedení a napojit ho do Mendlova náměstí,“ sdělila primátorka Markéta Vaňková a dodala: „Vedení do Mendlova náměstí se musí napojit také ze směru ulice Úvoz a ulice Veletržní. V další etapě se chystá i likvidace stávajícího trolejbusového terminálu a jeho nahrazení novým, umožňujícím zřízení samostatných nástupišť ve směru Pisárky.“

Investiční dotace města na tuto akci je poskytnuta ve výši 30 milionů korun bez DPH.
Předpokládané zahájení stavebních prací: 11/2021. Předpokládané ukončení: 04/2022.

VÝSTAVBA A PŘELOŽENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PRO TRAŤ VELETRŽNÍ

„Stavba trolejbusové trati na Veletržní si vyžádá přeložení veřejného osvětlení, které osvětluje křižovatku Hlinky–Křížkovského, dále vybudování nového osvětlení na části komunikace přímo na Křížkovského a v celé Veletržní ulici. Celkem se jedná o 50 kusů LED svítidel,“ řekl radní pro investice David Grund.

Investiční dotace města na tuto akci je poskytnuta ve výši 9 milionů korun bez DPH.
Předpokládané zahájení stavebních prací: 11/2021. Předpokládané ukončení 09/2022.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.