Přeskočit na obsah

Rada města Brna schválila Zásady řízení přípravy a realizace strategických projektů

04. srpna 2021
Radní schválili Zásady řízení přípravy a realizace strategických projektů a lokalit města Brna, které budou předloženy také Koncernovému výboru Koncernu statutárního města Brna. Nově schválené zásady stanoví jednotný postup a doporučení pro řízení strategických projektů města Brna. Příprava daných projektů tak bude časově i finančně efektivnější zároveň budou stanoveny i povinnosti a kompetence jejich jednotlivých aktérů.

S ohledem na velký počet jmenovaných strategických projektů a na nově schválený statut řídicího výboru se pracovní skupina shodla, aby se v rámci organizace i nadále pokračovalo v popisu a sestavení základních procesů a postupů, které by měly být v rámci přípravy a realizace strategických projektů realizovány a dodržovány. Byly proto sestaveny tzv. Zásady řízení přípravy a realizace strategických projektů a lokalit města Brna, které dnes radní schválili.

„Samotné zásady představují soubor metodických doporučení a postupů pro jednotlivé projektové role, které se objevují při realizaci strategických projektů ve městě Brně. Zásady jsou tak koncipovány jako metodická příručka s doporučeními pro projektové řízení ve specifickém prostředí veřejné správy, a to včetně jednotných formulářových vzorů například pro zakládací projektovou listinu nebo pravidelný reporting projektů,“ uvedl Tomáš Koláčný.

Do budoucna bude možné doporučit Zásady k využití i směrem k městským společnostem a příspěvkovým organizacím města, a to například v rámci projednání na koncernovém výboru a následně prostřednictvím představenstev jednotlivých městských společností. Zásady jsou samozřejmě vytvořeny v souladu s aktuálními interními dokumenty města, např. Metodikou investičního procesu statutárního města Brna.

Schválením Zásad to ale nekončí. Je to pouze jeden z dalších kroků pro budoucí úspěšné zavádění prvků efektivního projektového řízení v rámci rozvoje města Brna. Pro úspěšnou implementaci projektového řízení je nutné zavádět i další nástroje jako např. průběžná školení, pravidelné reporty nebo aplikace online nástroje pro řízení projektů. Jedním z dalších možných kroků může být příprava tzv. projektové kanceláře.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.