Přeskočit na obsah

Rada města Brna schválila výběr firmy, která na Špilberku vybuduje lapidárium v bývalých vodojemech

23. května 2017

Rada města Brna dnes schválila výběr zhotovitele zakázky Vybudování lapidária a odborného zázemí národní kulturní památky Špilberk. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči. Hodnoticí komise doporučila jako nejvhodnější nabídku firem ARCHATT, s. r. o., a Tocháček, spol. s r. o., s nabídkovou cenou 92.976.779,94 Kč včetně DPH.

„Projekt rekonstrukce vodojemů a vytvoření odborného zázemí Špilberku se připravoval již delší dobu. Oproti původnímu záměru nyní řešíme i aktuálně nejpalčivější problém této národní kulturní památky – zatékání do hradeb,“ uvedl náměstek primátora Richard Mrázek.

V rámci projektu budou rekonstruovány vodojemy pod východním bastionem, část východní a severní hradby, severovýchodní bastion a navazující vstup do kasemat.  V severním přístavku budou vybudovány restaurátorské dílny a sklady a bude provedena první etapa hydroizolačních opatření.

Objekt vodojemů tvoří dva oddělené podzemní prostory ukryté ve východní hradbě, které dříve sloužily jako zásobárna vody. Vstupuje se do nich poklopy z terasy nad vodojemy a v současné době jsou bez využití. V prostorách této technické památky chce Muzeum města Brna zřídit lapidárium, tj. vystavit část sbírky kamenných sochařských děl a historických stavebních fragmentů. Podzemní prostory budou zpřístupněny proražením otvoru do hradby od severovýchodního bastionu. 

V severozápadním bastionu bude vybudována přerušovací požární nádrž. V rámci hydroizolačních opatření bude provedena hydroizolace vybraných zpevněných a nezpevněných ploch v areálu hradu z důvodu zamezení škod vznikajících zatékáním do objektů hradu Špilberk.

Restaurátorské práce a vybudování samotné expozice na Špilberku budou předmětem dalšího výběrového řízení.

Projekt vybudování lapidária bude spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifický cíl 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví. Výše dotace je 90 %.

Zuzana Taušová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 064
mob.: +420 734 517 285
e-mail:
tausova.zuzana@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.