Přeskočit na obsah

Rada města Brna projednala změny územního plánu

22. dubna 2020

Rada města Brna na svém dnešním zasedání schválila návrh na vypořádání připomínek ke změnám územního plánu, které jsou pořizovány ve zkráceném procesu (označovány jsou jako soubor změn 43-). Cílem je jejich vydání v červnu letošního roku.

Na základě schválených obsahů zadání změn územního plánu v souboru 43- byl Kanceláří architekta města Brna zpracován návrh těchto změn. Ty byly veřejně projednány. Vzhledem k tomu, že k některým návrhům změn bylo uplatněno větší množství námitek či připomínek veřejnosti, byly tyto změny předloženy Radě města Brna. Dnes předložil radní pro územní plánování a rozvoj ve spolupráci s Odborem územního plánování a rozvoje návrh vypořádání připomínek u změn územního plánu, u kterých jich přišel větší počet. Stejně tak se radní vypořádali s návrhy změn územního plánu, k nimž bylo uplatněno nedoporučující vyjádření městské části nebo byly sděleny jiné důvody proti těmto změnám. Nyní po schválení Radou města Brna budou odeslány změny územního plánu k opětovnému vyjádření dotčeným orgánům státní správy a po následné kontrole Odborem územního plánování a rozvoje předloženy do komise, RMB a následně do červnového Zastupitelstva města Brna. Během měsíce června by tedy po dlouhých letech mělo konečně dojít k vydání prvního velkého balíčku změn územního plánu, na které mnozí občané čekali více jak 10 let.

„K souboru změn územního plánu, které pořizuje Odbor územního plánování a rozvoje, proběhlo veřejné projednání a také dohadovací řízení na dotčených městských částech. Připomínky občanů i městských částí jsme zapracovali a nyní většinu předáme k připomínkování státním institucím. Naším cílem je jejich předložení na červnové zasedání Zastupitelstva města Brna a následné vydání,“ uvedl radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Některé navrhované změny nebudou zastupiteli schvalovány. „U několika změn se sešlo hodně připomínek, z tohoto důvodu je budeme řešit až v návrhu nového územního plánu,“ doplnil Filip Chvátal.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.