Přeskočit na obsah

Rada města Brna projednala návrh rozpočtu na rok 2019

21. listopadu 2018

Rada města Brna na své schůzi konané dne 21. listopadu 2018 projednala návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2019 a doporučila Zastupitelstvu města Brna:

• vzít na vědomí návrh rozpočtu statutárního města Brna (tj. města a městských částí) na rok 2019: 

údaje v mil. Kč

schválený rozpočet 2018

návrh rozpočtu 2019

rozdíl

%

ZDROJE

16 453,8

16 463,8

+10,0

+0,1

Příjmy

12 956,0

14 067,2

+1 111,2

+8,6

Financování

  3 497,8

  2 396,6

- 1 101,2

-31,5

VÝDAJE

16 453,8

16 463,8

+10,0

+0,1

 • schválit návrh rozpočtu města Brna (bez městských částí) na rok 2019: 

údaje v mil. Kč

schválený rozpočet 2018

návrh rozpočtu 2019

rozdíl

%

ZDROJE

14 569,7

15 195,7

+626,0

+4,3

Příjmy

11 762,2

13 075,8

+1 313,6

+11,5

- daňové

  9 704,0

10 817,5

+1 113,5

+30,6

- nedaňové

    650,5

     849,2

+198,7

+35,5

- kapitálové

    298,9

     405,1

+106,2

+35,5

- transfery

  1 108,8

  1 004,0

-104,8

  -9,5

Financování

  2 807,5

  2 119,9

-687,6

-24,5

 

 

 

 

 

VÝDAJE

14 569,7

15 195,7

+626,0

+4,3

Běžné (provozní)

  9 923,8

10 401,3

+477,5

+4,8

Kapitál

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.