Přeskočit na obsah

Rada města Brna přislíbila pomoc oblastem zasaženým přírodní katastrofou

25. června 2021
Vzhledem k přírodní katastrofě, která zasáhla jižní Moravu, dnes ráno mimořádně zasedala Rada města Brna. Na jednání přijali radní usnesení, kterým:

deklarují

záměr poskytnout organizační, technickou, materiální či finanční pomoc obcím a jejich obyvatelům postiženým tornádem (živelní pohromou), a to dle požadavků těchto obcí, Krizového štábu Jihomoravského kraje nebo Jihomoravského kraje;

vyzývají

obchodní společnosti v rámci koncernu Statutárního města Brna k poskytnutí materiální a finanční pomoci postiženým obcím a jejich obyvatelům;

doporučují

primátorce města Brna svolat zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/29 s termínem zahájení zasedání 2. 7. 2021;

doporučují

Zastupitelstvu města Brna schválit

- rozpočtové opatření

- poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 000 Kč zasaženým obcím.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

e-mail: tis@brno.

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.