Rada doporučila zastupitelstvu schválit Akční plán Strategie #brno2050 – PROJEKTY 2021+ - Tiskový servis

Rada doporučila zastupitelstvu schválit Akční plán Strategie #brno2050 – PROJEKTY 2021+

  • 30. března 2022
  • 1 minuta čtení

Brněnští radní dnes doporučili zastupitelstvu schválit Akční plán PROJEKTY 2021+. Projekty zde uvedené musí splňovat několik kritérií, například mají dopad na celé město či region nebo jsou inovativní.

V září 2020 schválilo Zastupitelstvo města Brna aktualizovanou podobu první části Strategie #brno2050 – dlouhodobou VIZI 2050. Následně proběhla aktualizace navazujícího střednědobého dokumentu – PLÁN 2030. Jeho aktualizovanou podobu schválilo Zastupitelstvo města Brna v březnu 2021. Během roku 2021 proběhla příprava třetí a poslední části strategie – Akčního plánu PROJEKTY 2021+, kterou dnes radní doporučili schválit Zastupitelstvu města Brna.

„Všechny projekty, které se v akčním plánu objevují, mají za cíl zlepšit život v Brně. Věříme, že se nám daří budovat atraktivní město, ve kterém se občanům dobře žije. Které je otevřené, harmonické a šetrné vůči životnímu prostředí. Schválení akčního plánu je dalším krokem v uskutečňování této vize,“ uvedl náměstek Tomáš Koláčný.

Představení projektů zařazených do akčního plánu proběhne na oficiálním setkání pracovních skupin po projednání plánu v orgánech města. Zároveň město předpokládá intenzivní komunikaci s veřejností ve vztahu ke konkrétním projektům a následné vyhodnocení plnění akčního plánu.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky