Prvních padesát zásilek s potravinami a léky rozvezla opuštěným seniorům zapůjčená auta a Seniorbusy

  • 24. března 2020
Senioři v Brně dostali poprvé pomoc díky vozidlům, která městu zapůjčil ŠKODA AUTO DigiLab a řidičům Dopravního podniku města Brna. Ten navíc zapojil čtyři Seniorbusy. Opuštěným seniorům či osobám s handicapem zajišťuje Odbor sociální péče Magistrátu města Brna jejich prostřednictvím pomoc s nákupem základních potravin, hygienických potřeb a dalších věcí.

 „Díky spolupráci s Dopravním podnikem města Brna a ŠKODA AUTO DigiLab jsme mohli navýšit kapacitu poskytované pomoci. Jen za dnešní den jsme vyřídili padesát objednávek. V terénu bylo od půl deváté ranní celkem sedm aut, přičemž dvě se zaměřovala na rozvor léků a zdravotnického materiálu a zbytek rozvážel nákupy. Jednalo se o potraviny, ale i drogistické zboží. V každém vozidle je vedle řidiče dopravního podniku také pracovník Odboru sociální péče MMB, případně osoba z řad dobrovolníků,“ přiblížila primátorka města Markéta Vaňková.

 Dopravní podnik města Brna má pro tuto službu vytipováno více než dvacet řidičů, kteří jsou každý den připraveni se do služby organizované městem Brnem zapojit a usednout za volant jednoho ze Seniorbusů nebo zapůjčených vozů z projektu #SKODAAUTOpomaha. „Jsem rád, že se k našim čtyřem Seniorbusům přidalo ještě deset zapůjčených aut a na základě podepsané smlouvy mezi DPMB a ŠKODA AUTO tak byl vytvořen rámec pomoci potřebným lidem v této těžké situaci,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

ŠKODA AUTO DigiLab zapůjčil městu vozidla zdarma včetně zajištění nezbytných nákladů, jako je například pojištění. „Dovedeme být tak rychlí jenom díky naší technologické platformě HoppyGo, která běžně nabízí v Brně k zapůjčení více než 120 vozů. Díky tomu trvalo jen pár hodin, než se auta dostala do terénu,“ řekla Jarmila Plachá, vedoucí ŠKODA AUTO DigiLab.

Lidé, kteří potřebují pomoc se zajištěním nákupů základních potravin, hygienických potřeb apod., se mohou ozvat na telefonní číslo 800 140 800. Linka je zdarma v provozu v pracovních dnech od 7:00 do 17:00 a o víkendech od 9:00 do 13:00. Magistrát linku a rozvor nákupů spustil už 16. března. Distribuce fungovala ve spolupráci s Českým červeným křížem. Od pondělí 20. března se zapojila ŠKODA AUTO DigiLab s desítkou zapůjčených aut a Dopravní podnik města Brna se čtyřmi Seniorbusy.

 Fotogalerie (autor: Marie Schmerková, MMB)

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy