První ročník narušil covid, elán to ale školám nevzalo. O participativní rozpočet mají zájem - Tiskový servis

První ročník narušil covid, elán to ale školám nevzalo. O participativní rozpočet mají zájem

  • 09. června 2021
  • 3 minuty čtení

Dáme na vás, vzkazuje Brno svým obyvatelům a každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu miliony korun na nápady, které mohou zlepšit život ve městě. Letos tento vzkaz pošle půlka brněnských základních škol svým žákům. Pokud to schválí zastupitelé, město na projekt Participace ve školách poskytne 1,3 milionu korun.

Lavičky na chodbu, sedací vaky, notebooky a 3D tiskárna či vytvoření ptačího centra nebo venkovní učebny. To je jen část projektů, které v loňském prvním ročníku Participace ve školách zvítězily v hlasování na jednotlivých základních školách. Jde o obdobu participativního rozpočtu „pro velké“ Dáme na vás, v němž město letos rozdělí 35 milionů korun. Více se dozvíte na webu damenavas.brno.cz.

Do prvního ročníku Participace ve školách se loni zapojilo 27 základních škol zřizovaných městem (Brno nebo jeho městské části zřizují celkem 65 základních škol). Projekt má na každé škole na starosti školní koordinátor, žáci pak sami aktivně přicházejí s nápady, zjišťují si jejich finanční náročnost a reálnost jejich uskutečnění. Nejpodporovanější nápady před postupem do závěrečného hlasování posoudí vedení školy z hlediska proveditelnosti. Děti pak ve finále své projekty prezentují ostatním a snaží se pro ně získat co nejvíce hlasů.

„Největším přínosem projektu Participace ve školách není nové vybavení tělocvičny nebo relaxační zóna. Je to zapojení dětí do rozhodování o tom, jak bude vypadat prostředí kolem nich. Pokud budou mít možnost ho ovlivnit, budou jinak přistupovat ke škole, ale i k sobě. Učí se plánovat, spolupracovat, vyhledávat si fakta
a ověřovat je, smysluplně argumentovat a přesvědčivě prezentovat. To vše se jim bude v životě ještě mockrát hodit a třeba schopnost práce s fakty je klíčový předpoklad, jak se může společnost bránit proti fake news a dalším negativním fenoménům dnešní doby,“
myslí si radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

Participace ve školách se v ročníku 2020/2021 vlivem pandemie covid-19 odehrála především v online podobě, což mělo negativní dopad především na navrhování a propagaci nápadů školáků, ale i na nákup vybavení v rámci vítězných projektů.

„Projekt přináší mnoho pozitiv na straně jednotlivých škol, žáků i samotného města. Děti se aktivně zapojují do dění ve svých školách a mohou ovlivnit to, jak jejich škola bude vypadat. Mezi vítězné projekty se například zařadila nejrůznější vylepšení či dovybavení školního prostředí, jako jsou lavičky na chodbu, měkké podsedáky, sedací vaky. Ozývají se nám i další školy, které by se rády do projektu zapojily, přičemž naprostá většina již zapojených základních škol by chtěla v participaci pokračovat i v následujícím ročníku. Nyní se tedy jedná o 32 základních škol, tedy o pět víc. Částka zůstává stejná jako loni, a to 40 tisíc korun na jednu školu, z toho 5 tisíc pro koordinátora a 35 tisíc na vítězné nápady. To, že je brněnská Participace ve školách dobře nastavena, dokazuje zájem o projekt z Prahy a Zlína, kde ho pomáháme zavádět,“ řekl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Poskytnutí neinvestičních příspěvků 32 základním školám v celkové výši 1,280 milionu korun dnes odsouhlasili brněnští radní, rozhodovat o nich budou ještě zastupitelé.

Příklady vítězných projektů

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky