Přeskočit na obsah

První ročník narušil covid, elán to ale školám nevzalo. O participativní rozpočet mají zájem

09. června 2021

Dáme na vás, vzkazuje Brno svým obyvatelům a každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu miliony korun na nápady, které mohou zlepšit život ve městě. Letos tento vzkaz pošle půlka brněnských základních škol svým žákům. Pokud to schválí zastupitelé, město na projekt Participace ve školách poskytne 1,3 milionu korun.

Lavičky na chodbu, sedací vaky, notebooky a 3D tiskárna či vytvoření ptačího centra nebo venkovní učebny. To je jen část projektů, které v loňském prvním ročníku Participace ve školách zvítězily v hlasování na jednotlivých základních školách. Jde o obdobu participativního rozpočtu „pro velké“ Dáme na vás, v němž město letos rozdělí 35 milionů korun. Více se dozvíte na webu damenavas.brno.cz.

Do prvního ročníku Participace ve školách se loni zapojilo 27 základních škol zřizovaných městem (Brno nebo jeho městské části zřizují celkem 65 základních škol). Projekt má na každé škole na starosti školní koordinátor, žáci pak sami aktivně přicházejí s nápady, zjišťují si jejich finanční náročnost a reálnost jejich uskutečnění. Nejpodporovanější nápady před postupem do závěrečného hlasování posoudí vedení školy z hlediska proveditelnosti. Děti pak ve finále své projekty prezentují ostatním a snaží se pro ně získat co nejvíce hlasů.

„Největším přínosem projektu Participace ve školách není nové vybavení tělocvičny nebo relaxační zóna. Je to zapojení dětí do rozhodování o tom, jak bude vypadat prostředí kolem nich. Pokud budou mít možnost ho ovlivnit, budou jinak přistupovat ke škole, ale i k sobě. Učí se plánovat, spolupracovat, vyhledávat si fakta
a ověřovat je, smysluplně argumentovat a přesvědčivě prezentovat. To vše se jim bude v životě ještě mockrát hodit a třeba schopnost práce s fakty je klíčový předpoklad, jak se může společnost bránit proti fake news a dalším negativním fenoménům dnešní doby,“
myslí si radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

Participace ve školách se v ročníku 2020/2021 vlivem pandemie covid-19 odehrála především v online podobě, což mělo negativní dopad především na navrhování a propagaci nápadů školáků, ale i na nákup vybavení v rámci vítězných projektů.

„Projekt přináší mnoho pozitiv na straně jednotlivých škol, žáků i samotného města. Děti se aktivně zapojují do dění ve svých školách a mohou ovlivnit to, jak jejich škola bude vypadat. Mezi vítězné projekty se například zařadila nejrůznější vylepšení či dovybavení školního prostředí, jako jsou lavičky na chodbu, měkké podsedáky, sedací vaky. Ozývají se nám i další školy, které by se rády do projektu zapojily, přičemž naprostá většina již zapojených základních škol by chtěla v participaci pokračovat i v následujícím ročníku. Nyní se tedy jedná o 32 základních škol, tedy o pět víc. Částka zůstává stejná jako loni, a to 40 tisíc korun na jednu školu, z toho 5 tisíc pro koordinátora a 35 tisíc na vítězné nápady. To, že je brněnská Participace ve školách dobře nastavena, dokazuje zájem o projekt z Prahy a Zlína, kde ho pomáháme zavádět,“ řekl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Poskytnutí neinvestičních příspěvků 32 základním školám v celkové výši 1,280 milionu korun dnes odsouhlasili brněnští radní, rozhodovat o nich budou ještě zastupitelé.

Příklady vítězných projektů

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Brno: První pravidelný provoz automatické třídicí linky v České republice zahájen. Znamená zásadní posun v kvalitě dotřiďování odpadu

Pravidelný provoz automatické třídicí linky na plast, papír a kovové obaly zahájil dnes v areálu městské svozové a odpadové firmy SAKO Brno premiér Petr Fiala spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Jde o první třídicí linku v České republice, která není založena na ručním třídění, nýbrž na vysokém stupni automatizace provozu. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů mnohem rychleji a efektivněji než stávající ruční dotřiďování.

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.