Provozovatel nespolehlivých automatů na svíčky dostal výpověď

  • 22. září 2021
O úpravu hrobových míst zvláště před Dušičkami má zájem řada lidí. Ti, kteří si nestihli opatřit potřebné vybavení předem nebo zjistili problém až na místě, mohli na pěti brněnských hřbitovech využít automat na svíčky. Pro nespokojenost se spolehlivostí přístrojů a s přístupem provozovatele k řešení stížností přistoupilo město Brno k výpovědi.

Brněnští radní dnes schválili výpověď nájemní smlouvy uzavřené 31. října 2011 ve znění dodatku
z 20. prosince 2019 mezi městem Brnem jako pronajímatelem a ADIE s. r. o. jako nájemcem s tříměsíční výpovědní lhůtou. Předmětem nájmu byly pozemky o výměře 1 m? na veřejných pohřebištích v Židenicích, Tuřanech, Králově Poli, Líšni a Slatině, účelem bylo provozování automatů na svíčky.

„Důvodem výpovědi jsou časté stížnosti občanů a městských částí na nefunkčnost automatů, které někdy nevydávají zboží ani nevrací vložené mince. Na poruchovou linku uvedenou na automatech se nedá dovolat a rozhořčení lidé se obrací se stížnostmi na správce pohřebiště nebo na magistrátní odbor životního prostředí. Odbor nájemce v minulosti opakovaně upozorňoval na poruchovost automatů a na stížnosti občanů, ale k nápravě nedošlo. Nechceme, aby tento nesolidní přístup nadále poškozoval jméno města. Po vypovězení smlouvy začne běžet tříměsíční výpovědní lhůta, ve které je nájemce povinen automaty z veřejných pohřebišť odstranit,“ popsal 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Správce pohřebišť, příspěvková organizace Správa hřbitovů města Brna, s výpovědí souhlasí, umístění vlastních automatů neplánuje.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy