Přeskočit na obsah

Provázanost služeb v oblasti drog a závislostí je pro Brno klíčová

07. září 2021

Zastupitelé města Brna dnes schválili dokument Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2022–2025 a také jeho Akční plán na roky 2022–2023. Dokumenty budou sloužit jako pomocný nástroj pro snižování rizik a destigmatizaci osob se závislostním chováním.

Akční plán i Strategie navazují na dokumenty, které měly trvání do letošního roku. Cílem odborných diskusí při přípravě plánu bylo zmapovat drogovou situaci v Brně a navrhnout nástroje, podle kterých se bude v následujících letech nahlížet na závislostní problematiku. „Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí je zaštiťujícím dokumentem, jenž vymezuje další kroky v cestě, jak zmírnit dopady závislosti jak u samotných lidí s tímto problémem, tak i u jejich nejbližšího okolí a celé společnosti. Chceme pokračovat v nastavené integrované strategii. Integrace v tomto případě znamená, že se kromě nelegálních drog intenzivně věnujeme i drogám legálním a problematice nelátkové závislosti, jako je například gambling,“ poznamenala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na dokumentech spolupracoval městský koordinační tým pro oblast drog a závislostí, ve kterém jsou zastoupeni profesionálové včetně protidrogové koordinátorky Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Zkušenosti naznačují, že kooperace všech typů služeb a pomoci je klíčová pro nastavení funkční drogové politiky města. Odborníci se shodují, že péče by se zefektivnila vytvořením koordinačního bodu, který by zájemce nasměroval k nejvhodnější pomoci. Toto opatření by vyžadovalo soustředit pracovníky do adiktologického multidisciplinárního týmu, který by mohl koordinovat činnost dalších služeb a zároveň by spolupracoval i s dalšími centry a poskytovateli protidrogových služeb na území Brna. Tyto týmy by měly být propojeny s informační a krizovou linkou. 

Strategie i Akční plán jsou rozděleny do cílů a opatření, která by měla být realizována v letech platnosti dokumentů a zaměřují se nejen na uživatele legálních a nelegálních návykových látek, ale také na sociální okolí těchto jedinců (rodinu a blízké). Dále se dokumenty věnují také programům prevence, jejichž cílem je zvýšit informovanost dětí, mládeže i široké veřejnosti o rizicích spjatých se závislostmi. 

„Nabídka služeb a zařízení pomáhajících závislým osobám je rozdělena mezi zdravotní zařízení a neziskové organizace. Ty poskytují pobytové, ambulantní a terénní služby pro široké spektrum klientů. Jedním ze stěžejních principů brněnské drogové politiky je ochrana veřejného zdraví a snižování zdravotních a sociálních rizik u uživatelů. Do budoucna chceme rozvíjet například peer programy, kdy člověk s vlastní závislostní zkušeností podporuje zotavení a řešení problémů jiných klientů,“ doplnil náměstek pro sociální oblast Robert Kerndl.

Cíle drogové politiky města Brna:

Dostupnost běžné zdravotní péče pro zvlášť ohrožené skupiny osob užívajících drogy

Dostupnost bydlení pro osoby užívající drogy

Okamžitá pomoc v krizi Specializovaná nízkoprahová péče Včasné řešení problémů s užíváním drog a závislostmi u dětí a dospívajících Dostupná odborná pomoc pro rodinu a blízké Snížení rizik v oblasti nočního života a rekreačního užívání drog Koncepční regulace hazardního hraní a podpora prevence gamblingu Koordinace, informovanost, provázanost Pravidelný monitoring a evaluace v oblasti drog a závislostí  Zdeňka Obalilová Tiskové středisko MMB tel.: +420 542 172 207 mobil: +420 773 749 963 e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.