Přeskočit na obsah

Provázanost služeb v oblasti drog a závislostí je pro Brno klíčová

07. září 2021
Zastupitelé města Brna dnes schválili dokument Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2022–2025 a také jeho Akční plán na roky 2022–2023. Dokumenty budou sloužit jako pomocný nástroj pro snižování rizik a destigmatizaci osob se závislostním chováním.

Akční plán i Strategie navazují na dokumenty, které měly trvání do letošního roku. Cílem odborných diskusí při přípravě plánu bylo zmapovat drogovou situaci v Brně a navrhnout nástroje, podle kterých se bude v následujících letech nahlížet na závislostní problematiku. „Strategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí je zaštiťujícím dokumentem, jenž vymezuje další kroky v cestě, jak zmírnit dopady závislosti jak u samotných lidí s tímto problémem, tak i u jejich nejbližšího okolí a celé společnosti. Chceme pokračovat v nastavené integrované strategii. Integrace v tomto případě znamená, že se kromě nelegálních drog intenzivně věnujeme i drogám legálním a problematice nelátkové závislosti, jako je například gambling,“ poznamenala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na dokumentech spolupracoval městský koordinační tým pro oblast drog a závislostí, ve kterém jsou zastoupeni profesionálové včetně protidrogové koordinátorky Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Zkušenosti naznačují, že kooperace všech typů služeb a pomoci je klíčová pro nastavení funkční drogové politiky města. Odborníci se shodují, že péče by se zefektivnila vytvořením koordinačního bodu, který by zájemce nasměroval k nejvhodnější pomoci. Toto opatření by vyžadovalo soustředit pracovníky do adiktologického multidisciplinárního týmu, který by mohl koordinovat činnost dalších služeb a zároveň by spolupracoval i s dalšími centry a poskytovateli protidrogových služeb na území Brna. Tyto týmy by měly být propojeny s informační a krizovou linkou. 

Strategie i Akční plán jsou rozděleny do cílů a opatření, která by měla být realizována v letech platnosti dokumentů a zaměřují se nejen na uživatele legálních a nelegálních návykových látek, ale také na sociální okolí těchto jedinců (rodinu a blízké). Dále se dokumenty věnují také programům prevence, jejichž cílem je zvýšit informovanost dětí, mládeže i široké veřejnosti o rizicích spjatých se závislostmi. 

„Nabídka služeb a zařízení pomáhajících závislým osobám je rozdělena mezi zdravotní zařízení a neziskové organizace. Ty poskytují pobytové, ambulantní a terénní služby pro široké spektrum klientů. Jedním ze stěžejních principů brněnské drogové politiky je ochrana veřejného zdraví a snižování zdravotních a sociálních rizik u uživatelů. Do budoucna chceme rozvíjet například peer programy, kdy člověk s vlastní závislostní zkušeností podporuje zotavení a řešení problémů jiných klientů,“ doplnil náměstek pro sociální oblast Robert Kerndl.

Cíle drogové politiky města Brna:

Dostupnost běžné zdravotní péče pro zvlášť ohrožené skupiny osob užívajících drogy

Dostupnost bydlení pro osoby užívající drogy

Okamžitá pomoc v krizi Specializovaná nízkoprahová péče Včasné řešení problémů s užíváním drog a závislostmi u dětí a dospívajících Dostupná odborná pomoc pro rodinu a blízké Snížení rizik v oblasti nočního života a rekreačního užívání drog Koncepční regulace hazardního hraní a podpora prevence gamblingu Koordinace, informovanost, provázanost Pravidelný monitoring a evaluace v oblasti drog a závislostí  Zdeňka Obalilová Tiskové středisko MMB tel.: +420 542 172 207 mobil: +420 773 749 963 e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.